výhody registrácie

Kniha Ester

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Est 7, 1-10

1 Kráľ i Háman prišli znovu popíjať s kráľovnou Ester. 2 Druhého dňa, keď pili víno, kráľ sa zase spýtal Ester: Aké máš želanie? Aj keby to bola polovica kráľovstva, dostaneš to. 3 Kráľovná Ester odpovedala: Ak som získala tvoju priazeň, ó kráľ, a ak je to kráľovi prijateľné, nech mi je darovaný život na moje želanie a život môjho národa na moju žiadosť. 4 Boli sme totiž predaní — ja i môj národ — aby nás vyhubili, zabíjali a zničili. Keby sme mali byť len predaní za otrokov a otrokyne, mlčala by som, lebo naše nešťastie by nestálo za to, aby sa kráľ pre to trápil. 5 Kráľ Ahasvér povedal kráľovnej Ester: Kto a kde je ten, kto hodlá také niečo urobiť? 6 Ester odpovedala: Tým zarytým nepriateľom je tento zlomyseľný Háman. Háman nato zostal celý ohromený pred kráľom a kráľovnou. 7 Vtedy kráľ nahnevaný vstal od popíjania vína a šiel do záhrady pri paláci. Háman vstal, aby si vyprosil život od kráľovnej Ester, lebo videl, že kráľ rozhodol o jeho záhube. 8 Keď sa kráľ vrátil zo záhrady pri paláci do hodovacej miestnosti, Háman práve padal na lôžko, na ktorom odpočívala Ester. Kráľ sa spýtal: Či azda ešte chceš znásilniť kráľovnú za mojej prítomnosti v dome? Keď to slovo vyšlo z kráľových úst, zakryli Hámanovi tvár. 9 Vtedy povedal Charbóna, jeden z eunuchov, kráľovi: Tu je šibenica, ktorú prichystal Háman pre toho Mordochaja, ktorý prehovoril v kráľov prospech. Stojí v Hámanovom dome a je vysoká päťdesiat lakťov. Kráľ povedal: Obeste ho na ňu! 10 Tak obesili Hámana na tú šibenicu, ktorú prichystal Mordochajovi, a kráľov hnev sa utíšil.

Est 7, 1-10

Verš 9
Vtedy povedal Charbóna, jeden z eunuchov, kráľovi: Tu je šibenica, ktorú prichystal Háman pre toho Mordochaja, ktorý prehovoril v kráľov prospech. Stojí v Hámanovom dome a je vysoká päťdesiat lakťov. Kráľ povedal: Obeste ho na ňu!
Est 1:10 - Keď sa na siedmy deň kráľovi srdce rozveselilo vínom, nariadil Mehúmanovi, Bizetovi, Charbónovi, Bigtovi, Abagtovi, Zétarovi a Karkasovi, siedmim eunuchom obsluhujúcim kráľa Ahasvéra,

Est 7,3 - Ohrozovať život kráľovnej bolo veľkým zločinom. Tým obviňuje Ester Amana.

Est 7,4 - "Ovplyvnila aj kráľa" doslovne by malo byť: "dotýka sa to kráľa" (v tom zmysle: Ak kráľ bude trvať na tom, aby rozkaz vydaný proti Židom bol vykonaný, vtedy je tým dotknutá aj Ester a kráľ bude spoluúčastníkom krutého zločinu, ktorý mu Aman nastrojil).

Est 7,8 - "Zakryli mu tvár": odsúdenému na smrť zahaľovali tvár. Aman bol v tom okamihu stratený.