výhody registrácie

Kniha Ester

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Est 7, 1-10

1 Král i Haman přišli na hostinu ke královně Ester. 2 Král se nad pohárem vína stejně jako včera Ester otázal: "Tak jaké máš přání, královno Ester? Bude ti splněno. Žádej půl říše a stane se." 3 "Ráčíš-li mi, králi, prokázat laskavost," odpověděla královna Ester, "daruj mi prosím život - to je mé přání! Ušetři i můj lid - to je má žádost. 4 Já i můj lid jsme vydáni zkáze, k pobití a vyhlazení! Kdybychom byli jen prodáni do otroctví, mlčela bych, neboť ten padouch nestojí za to, aby byl král obtěžován." 5 "Kdo to je?" přerušil ji král Xerxes. "Kde je ten, kdo by se odvážil provést něco takového?" ptal se královny Ester. 6 "Ten zavilý padouch," řekla Ester, "je tenhle zlosyn Haman!" Haman zůstal před králem a královnou jako omráčený. 7 Král v návalu hněvu vstal od vína a vyšel ven do zámecké zahrady. Haman zůstal, aby královnu Ester prosil o život. Bylo mu jasné, že u krále už nemá naději. 8 Vtom se král vrací ze zámecké zahrady do vinného pavilonku a vidí Hamana zhrouceného na Esteřině lehátku. "Tak on se ještě u mě doma bude vrhat na královnu?!" zvolal král. Jakmile to král vyřkl, eunuchové zakryli Hamanovi tvář. 9 Charbona, jeden z nich, před králem poznamenal: "A co s tím kůlem, který Haman postavil pro toho Mordechaje, jehož slovo zachránilo krále? Stojí u Hamanova domu, vysoký na padesát loktů." "Pověste ho na něj!" rozkázal král. 10 A tak Hamana pověsili na kůl, který postavil pro Mordechaje. Teprve tehdy králův hněv opadl.

Est 7, 1-10

Verš 9
Charbona, jeden z nich, před králem poznamenal: "A co s tím kůlem, který Haman postavil pro toho Mordechaje, jehož slovo zachránilo krále? Stojí u Hamanova domu, vysoký na padesát loktů." "Pověste ho na něj!" rozkázal král.
Est 1:10 - Sedmého dne si král Xerxes, rozjařen vínem, zavolal Mehumana, Bizta, Charbona, Bigta, Abagta, Zetara a Karkasa. Těmto sedmi eunuchům, kteří ho obsluhovali,

Est 7,3 - Ohrozovať život kráľovnej bolo veľkým zločinom. Tým obviňuje Ester Amana.

Est 7,4 - "Ovplyvnila aj kráľa" doslovne by malo byť: "dotýka sa to kráľa" (v tom zmysle: Ak kráľ bude trvať na tom, aby rozkaz vydaný proti Židom bol vykonaný, vtedy je tým dotknutá aj Ester a kráľ bude spoluúčastníkom krutého zločinu, ktorý mu Aman nastrojil).

Est 7,8 - "Zakryli mu tvár": odsúdenému na smrť zahaľovali tvár. Aman bol v tom okamihu stratený.