Hľadaný výraz: Mt 24,23, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
23 Keby vám vtedy niekto povedal: »Hľa, tu je Mesiáš« alebo: »Tamto je,« neverte.

1

mail   print   facebook   twitter