výhody registrácie

Príslovia

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Prís 23, 1-35

1 Keď si sadneš s pánom jesť, dobre si všímaj (toho), kto je pred tebou. 2 A nôž si prilož na hrdlo, ak ovládať chceš svoju chuť. 3 Nežiadaj si jeho lahôdok, bo je to pokrm oklamný. 4 Nenamáhaj sa zbohatnúť (a) zdržuj svoju vynaliezavosť. 5 (Len čo) si mihol okom (na bohatstvo), už ho niet. Lebo je isté, že si spraví perute a odletí jak orol k nebesám. 6 Nejedávaj chlieb u závistlivého (človeka) a nežiadaj si jeho lahôdok! 7 Lebo ako zmýšľa v duši, taký je. „Jedz a pi!“, vraví ti, ale jeho srdce ti nežičí. 8 Vydáviš sústo, čo si prehltol, a budeš mrhať svoje pekné slová (podaromnici). 9 Nehovor bláznovi (nič) do ucha, lebo (len) opovrhne rozumnosťou tvojich slov. 10 Nevnikaj za medzu prastarú a neskracuj pole sirotám! 11 Lebo ich zástanca je mocný, on bude viesť proti tebe ich pravotu. 12 Vovádzaj svoje srdce do učenia a (napni) svoje uši k slovám rozumným. 13 Neukracuj chlapca na treste, bo nezomrie, keď ho vyšľaháš korbáčom. 14 Ty ho vyšľaháš korbáčom a (tým) zachraňuješ jeho dušu pred peklom. 15 Ak bude múdre tvoje srdce, syn môj, radovať sa bude moje srdce tiež 16 a moje vnútro bude plesať, keď budú tvoje pery správne (veci) hovoriť. 17 Nech neroznecuje sa tvoje srdce kvôli hriešnikom, no (tým viac) v bázni pred Pánom každý deň, 18 lebo (ti) kynie budúcnosť a tvoja nádej nazmar nevyjde. 19 Počúvaj, syn môj, aby si bol skúsený, a rovnou cestou svoje srdce veď! 20 Nepatri (k tým, čo) spíjajú sa vínom (nadmieru), (ani k tým, ktorí) nevedia sa najesť mäsa dosýta. 21 Bo schudobnie pijan i ten, čo sa objedá, a ospanlivosť odieva do handier. 22 Poslúchaj svojho otca, ktorý je ti rodičom, a nepohŕdaj svojou matkou na jej staré dni! 23 Získavaj pravdu a nepredávaj (ju), múdrosť, náuku a rozumnosť! 24 Radosťou plesá otec spravodlivého, a rodič (syna) múdreho sa kochá v ňom. 25 Nech kochajú sa (v tebe) tvoj otec a tvoja mať a nech sa teší tvoja rodička! 26 Daj mi, syn môj, svoje srdce a bár by tvoje oči nachádzali v mojich cestách záľubu! 27 Bo jamou hlbokou je smilnica a úzkou studnicou je cudzoložnica. 28 Aj ona striehne ako zákerník a rozmnožuje medzi ľuďmi tých, čo robia neverne. 29 Kto bedáka? Kto (vraví): „Jaj!“? Ktože sa vadí? Kto sa sťažuje? Kto bez príčiny rany (tŕži)? Ktože má oči zmútené? 30 Tí, čo sa (dlho) bavia pri víne, čo chodia vychutnávať víno miešané. 31 Nepozeraj ty na víno, jak skvie sa nachovo, ako sa blýska v pohári! Kĺže sa (dolu hrdlom) lahodne, 32 lež naposledok štipne ako had a kúsne ako zmija. 33 Oči ti budú vidieť veci čudesné a tvoje srdce bude myslieť na pochabosti. 34 Budeš sťa (ten, čo) na šírave mora spí, ako námorník, čo spí v koši na sťažni. 35 „Nabili ma, (a) nebolelo ma, natĺkli ma, (a) nič som necítil. Kedy sa zobudím? Pôjdem ho hľadať zas.“

Prís 23, 1-35

Verš 9
Nehovor bláznovi (nič) do ucha, lebo (len) opovrhne rozumnosťou tvojich slov.
Prís 9:8 - Nekarhaj posmievača, aby v ňom neskrsla voči tebe nenávisť, pokarhaj múdreho a bude ťa mať rád.
Mt 7:6 - Nedávajte, čo je sväté, psom a nehádžte svoje perly pred svine, aby ich nohami nepošliapali, neobrátili sa proti vám a neroztrhali vás.

Verš 10
Nevnikaj za medzu prastarú a neskracuj pole sirotám!
Prís 22:28 - Nehýb medzu prastarú, (tú), ktorú ustálili tvoji otcovia.

Verš 13
Neukracuj chlapca na treste, bo nezomrie, keď ho vyšľaháš korbáčom.
Prís 13:24 - Kto ľutuje svoj prút, ten nemá svojho syna rád, kto ho však miluje, ten ho priúča na trestanie zavčasu.
Prís 19:18 - Bi svojho syna, kým je voľajaká nádej, lež aby si ho zabil, nech ti (ani) na um nezíde!
Prís 22:15 - Bláznovstvo väzí v srdci chlapčaťa, trestajúci prút ho však stadiaľ vyženie.
Prís 29:15 - Korbáč a karhanie dopomáha k múdrosti, no samopašné dieťa robí hanbu svojej materi.
Prís 29:17 - Karhaj svojho syna a dožičí ti pokojného (života) a bude skytať tvojej duši slasť.

Verš 17
Nech neroznecuje sa tvoje srdce kvôli hriešnikom, no (tým viac) v bázni pred Pánom každý deň,
Ž 37:1 - Dávidov žalm. Nerozhorčuj sa nad ničomníkmi a nežiarli na tých, čo pášu neprávosť.
Ž 73:3 - Lebo som žiarlil na chvastúňov, keď som videl, ako bezstarostne si žijú hriešnici.
Prís 24:1 - Nezáviď ľuďom zlým a nežiadaj si s nimi obcovať!

Verš 18
lebo (ti) kynie budúcnosť a tvoja nádej nazmar nevyjde.
Prís 24:14 - Tak, vedz, (je) múdrosť tvojej duši. Ak si (ju) našiel, máš budúcnosť a tvoja nádej nazmar nevyjde.

Verš 20
Nepatri (k tým, čo) spíjajú sa vínom (nadmieru), (ani k tým, ktorí) nevedia sa najesť mäsa dosýta.
Iz 5:22 - Beda hrdinom - v pití vína a silákom - v miešaní liehovín,
Lk 21:34 - Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás onen deň neprekvapil.
Rim 13:13 - Žime počestne ako vo dne; nie v hýrení a opilstve, nie v smilstve a necudnosti, nie v svároch a žiarlivosti,
Ef 5:18 - A neopíjajte sa vínom, veď v ňom je samopaš, ale buďte naplnení Duchom

Verš 22
Poslúchaj svojho otca, ktorý je ti rodičom, a nepohŕdaj svojou matkou na jej staré dni!
Prís 1:8 - Počúvaj, syn môj, napomínanie svojho otca a neopúšťaj naučenie svojej matere,

Verš 23
Získavaj pravdu a nepredávaj (ju), múdrosť, náuku a rozumnosť!
Prís 4:7 - Začiatok múdrosti (je): Zadováž si múdrosť a celým svojím imaním si zadovažuj rozumnosť!

Verš 24
Radosťou plesá otec spravodlivého, a rodič (syna) múdreho sa kochá v ňom.
Prís 10:1 - Múdry syn naplňuje (svojho) otca radosťou. Ale pochabý syn býva na zármutok svojej materi.
Prís 15:20 - Múdry syn naplňuje (svojho) otca radosťou, pochabý človek pohŕda však svojou materou.

Verš 27
Bo jamou hlbokou je smilnica a úzkou studnicou je cudzoložnica.
Prís 22:14 - Hlbokou jamou (sú) ústa cudzích (žien), ten do nej padne, na koho sa hnevá Pán.

Verš 30
Tí, čo sa (dlho) bavia pri víne, čo chodia vychutnávať víno miešané.
Iz 5:11 - Beda tým, čo zavčas rána pachtia po nápoji a do neskorého večera ich rozpaľuje víno!
Iz 5:22 - Beda hrdinom - v pití vína a silákom - v miešaní liehovín,

Pris 23,2 - Na hostine treba zachovávať mieru v jedení a najmä v pití.

Pris 23,5 - Polverš 5b chýba.

Pris 23,6-8 - Pôvodný text je porušený. Hádam i tu chýba polverš (7b).

Pris 23,15-16 - Mudrc – učiteľ sa teší z nadaných a vydarených žiakov.

Pris 23,22-25 - Mudrc pripravuje myseľ svojho žiaka, aby naň lepšie zaúčinkovali napomenutia, čo dáva v ďalších veršoch.

Pris 23,31 - Polverš 31d sa nezachoval.