výhody registrácie

Príslovia

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Prís 5, 1-23

1 Syn môj, všímaj si moju múdrosť a k mojej rozumnosti nakláňaj svoj sluch, 2 aby si si uchránil rozvahu a aby tvoje pery zachovali poznanie. 3 Cudzinkine pery sú medom z plásta tečúcim a jej hrdlo je hladšie nad olej. 4 Lež koniec s ňou je horkejší než palina a ostrejší ako meč na dve strany brúsený. 5 Jej nohy zostupujú do smrti, jej kroky dosahujú záhrobie. 6 Nekráča cestou života, jej kroky sú tackavé, ani nevie o tom. 7 Preto ma teraz, syn môj, počúvaj a neustupuj od slov mojich úst! 8 Stráň od nej svoju púť a nepribližuj sa k vchodu (do) jej obydlia, 9 aby si nevydával iným svoju mladú sviežosť napospas a svoje roky ukrutníkovi, 10 aby sa cudzí nenasycovali tvojím imaním a (aby neprepadali) v cudzincovom dome tvoje zárobky. 11 Musel by si kvíliť nakoniec, keby ťa pripravili o kožu a o telo, 12 a musel by si doznať: „Ako som (len) mohol nenávidieť napomínanie a moje srdce pohŕdalo karhaním, 13 ako som mohol neslúchať hlas svojich učiteľov a nenakláňať sluch k tým, čo ma učili? 14 Takmer by som bol celkom do nešťastia upadol uprostred pospolitosti a zástupu.“ 15 Pi vodu z vlastnej studnice, tečúcu (vodu) z vlastnej studienky! 16 Aby sa nevylievali von tvoje pramene a na námestia stružky vôd. 17 Nech patria iba tebe samému a okrem teba nikomu! 18 Nech je požehnaný tvoj prameň a teš sa žene svojej mladosti! 19 Je sťaby utešená laň a srnka pôvabná; jej ňadrá nech ťa opájajú v každý čas, kochaj sa jednostaj v jej ľúbosti! 20 Veď prečože by si sa kochal v inej, syn môj, a (prečo) by si cudzinku objímal?! 21 Lebo pred Pánom sú cesty človeka, on zvažuje všetky jeho kroky. 22 Cudzoložník sa polapí vo vlastných neprávostiach a zapletie sa v putách svojich pokleskov. 23 Taký zomrie z nedostatku náuky a zblúdi v množstve svojej hlúposti.

Prís 5, 1-23

Verš 9
aby si nevydával iným svoju mladú sviežosť napospas a svoje roky ukrutníkovi,
Prís 6:34 - Lebo žiarlivosť rozzúri muža, nedá sa uprosiť v deň odplaty.

Verš 3
Cudzinkine pery sú medom z plásta tečúcim a jej hrdlo je hladšie nad olej.
Prís 2:16 - Zachová ťa (tiež) od manželky blížneho, od cudzinky, čo zalieča sa líškavými rečami,
Prís 6:24 - aby ťa zavarovali od zlej ženy, od úlisného jazyka cudzinky.

Verš 5
Jej nohy zostupujú do smrti, jej kroky dosahujú záhrobie.
Prís 7:27 - Jej dom je cesta do pekla, čo zvádza dolu do komôr, kde býva smrť.

Verš 21
Lebo pred Pánom sú cesty človeka, on zvažuje všetky jeho kroky.
2Krn 16:9 - Lebo Pánove oči pozerajú po celej zemi, aby posilnili tých, čo sú mu zo srdca oddaní. V tejto veci si konal nemúdro, lebo odteraz budeš mať vojny.“
Jób 31:4 - Či nepozerá on na moje chodníky a všetky kroky nepočíta mi?
Jób 34:21 - Jeho oči bedlia nad cestami človeka, všetky jeho kroky pozoruje on.
Prís 15:3 - Na všetkých miestach (vidia) oči Pánove, čo pozerajú na dobrých i zlých.
Jer 16:17 - Lebo mám oči na všetkých ich cestách, predo mnou sa neschovajú a ich hriech nie je skrytý pred mojím zrakom.
Jer 32:19 - Veľký v ustanoveniach a mocný v skutkoch, ktorého oči sú otvorené nad každou cestou ľudských synov, aby si každému dal podľa jeho ciest a podľa ovocia jeho skutkov;