výhody registrácie

Príslovia

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Prís 27, 1-27

1 Nechváľ sa zajtrajškom, bo nevieš, čo prinesie deň. 2 Nech ťa chváli iný, a nie tvoje ústa, cudzí človek, a nie tvoje pery! 3 Kameň je ťažký a piesok váži tiež, no jedovať sa na blázna je ťažšie nad oba. 4 Zúrivosť je ľúta a povodňou je hnev, ale kto zmôže žiarlivosť? 5 Lepšia je dohovárka, vyslovená doprosta, ako láska tajne prechovávaná. 6 Viac úprimnosti (je) v bitke milujúceho (človeka), ako v klamných bozkoch nenávidiaceho (človeka). 7 (Ten, kto je) sýty, pošliape (aj) čistý med, hladnému človekovi je však každá horkosť sladkosťou. 8 Zo svojho hniezda vyhnanému vtákovi (podobá sa) muž, ktorý svoju postať opúšťa. 9 Vonný olej a vonný dym rozveseľujú srdce a (priam tak) duša (pociťuje) slasť z priateľovej porady. 10 Neopúšťaj svojho priateľa ani druha otcovho a do príbytku svojho brata nevstupuj! V deň tvojho nešťastia je lepší sused nablízku, než v diali brat. 11 Buď múdry, syn môj, a buď môjmu srdcu na radosť, aby som mohol svojho tupiteľa zahriaknuť. 12 Prozreteľný (človek) predvída nehodu (a) vyhne sa, neskúsení (však) idú ďalej (neopatrne) a doplácajú (na svoj nerozum). 13 Ber jeho rúcho, lebo sa zaručil za cudzinca a za cudzinku vezmi záloh od neho! 14 Kto veľkým hlasom blahorečí svojmu priateľovi, len čo vstal zaránky, bude sa považovať (za človeka, ktorý chce) zlorečiť. 15 Neprestajné mrholenie za pŕšky a škriepna žena sú si rovnaké. 16 Tí, ktorí (by) ju (radi) zakryť, (počínajú si ako ten, kto by rád) zakryl vietor (a napokon) zvolá, (že je to len) olej (v) jeho pravici. 17 Železo brúsia železom a človek šľachtí výzor svojho blížneho. 18 Pestovateľ figovníka bude jesť jeho ovocie a ten, kto opatruje svojho pána, bude veľmi vážený. 19 Ako (sa) vo vode (odlišuje) tvár od tváre, takisto ľudské srdce od (iného srdca) ľudského. 20 Záhrobie sa nenasýti, ani podsvetie, a (takisto) sa nenasýtia (ani) oči človeka. 21 Téglik je na striebro a (taviaca) pec na zlato, človek (sa) však (poznáva) podľa svojej dobrej povesti. 22 Keby si blázna roztĺkol tĺkom v stupke medzi krúpami, neopustí ho jeho bláznovstvo. 23 Dbaj veľmi na vzhľad svojho dobytka a venuj (svojim) stádam pozornosť! 24 Bo nie (je) hojnosť naveky; alebo (sa dedí) koruna z pokolenia na pokolenie? 25 Keď zmizla tráva a ukázala sa (svieža) mládza a po horách sa zozbierali byliny, 26 (potom) ti (donášajú) odev baránky a capy (kúpnu) cenu pozemku. 27 A jesto mlieka kozieho dosť na výživu pre teba aj na výživu pre tvoj dom a na živenie tvojich služobníc.

Prís 27, 1-27

Verš 1
Nechváľ sa zajtrajškom, bo nevieš, čo prinesie deň.
Jak 4:13 - A teraz vy, čo hovoríte: „Dnes alebo zajtra pôjdeme do toho a toho mesta, pobudneme tam rok a budeme kupčiť a zarábať,“

Verš 10
Neopúšťaj svojho priateľa ani druha otcovho a do príbytku svojho brata nevstupuj! V deň tvojho nešťastia je lepší sused nablízku, než v diali brat.
Prís 17:17 - Priateľ miluje v každý čas a v súžení je z neho brat.
Prís 18:24 - Niekto (má) takých priateľov, čo sú mu (iba) na škodu, niektorý priateľ sa však väčšmi pridŕža než brat.

Verš 12
Prozreteľný (človek) predvída nehodu (a) vyhne sa, neskúsení (však) idú ďalej (neopatrne) a doplácajú (na svoj nerozum).
Prís 22:3 - Prozreteľný (človek) predvída nehodu a vyhne sa, neskúsení však idú ďalej (neopatrne) a doplácajú (na svoj nerozum).

Verš 13
Ber jeho rúcho, lebo sa zaručil za cudzinca a za cudzinku vezmi záloh od neho!
Prís 6:1 - Syn môj, ak si sa zaručil za svojho blížneho a dal si ruku za cudzieho (človeka),
Prís 11:15 - Veľmi si škodí, kto sa zaručuje za cudzieho (človeka), kto sa však záväznostiam vyhýba, je bezpečný.
Prís 17:18 - Potratil rozum človek, ktorý tlieska do dlaní, keď za svojho blížneho dáva záruku.
Prís 20:16 - Ber jeho odev, lebo sa zaručil za cudzinca a za cudzinku (vezmi) záloh od neho!

Verš 15
Neprestajné mrholenie za pŕšky a škriepna žena sú si rovnaké.
Prís 19:13 - Bláznivý syn je na nešťastie svojmu otcovi a škriepna žena je sťa neprestajný cícerok.

Verš 20
Záhrobie sa nenasýti, ani podsvetie, a (takisto) sa nenasýtia (ani) oči človeka.
Kaz 1:8 - Všetky bytosti sú podrobené ustávaniu - vyrozprávať to nevládze nik. Oko sa nenasycuje videním, ucho sa nenapĺňa počúvaním.

Verš 26
(potom) ti (donášajú) odev baránky a capy (kúpnu) cenu pozemku.
1Tim 6:8 - Uspokojíme sa s tým, že máme čo jesť a čo si obliecť.

Pris 27,12 - Porov. 22,3.

Pris 27,13 - Porov. 20,16.

Pris 27,16 - Pôvodný text je veľmi poškodený. Zmysel verša: Škriepna žena býva nenapraviteľná. Manžel si s ňou nedá rady, ako si nik neporadí s klzkým olejom a vetrom, keby ich chcel chytiť rukou.

Pris 27,19 - Koľko ľudí, toľko pováh.

Pris 27,24 - Panovnícky rod si nezachová korunu, keď o ňu nedbá.