výhody registrácie

Príslovia

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Prís 6, 1-35

1 Syn môj, ak si sa zaručil za svojho blížneho a dal si ruku za cudzieho (človeka), 2 padol si do klepca slov svojich úst, lapil si sa v slovách svojich úst. 3 Urob teda, čo hovorím, syn môj, aby si sa vymanil, lebo si vošiel do hrsti svojmu blížnemu: choď, poníž sa a naliehaj na svojho blížneho. 4 Nedožič svojim očiam spať a svojim mihalniciam podriemať! 5 Vytrhni sa jak srna z ruky (poľovníka) a ako vtáča z ruky vtáčnika. 6 Choď, leňoch, k mravcovi, pozoruj ruch jeho a skús! 7 Hoc nemá vojvodu, predstaveného ani vladára, 8 pripravuje si v lete potravu, zhromažďuje si pokrm cez žatvu. 9 Dokedy, leňoch, budeš vyspávať, kedyže vstaneš zo spánku?! 10 „Trošičku pospať, trošku podriemať, trošičku ruky zložiť na lôžku!“ 11 a príde ako tulák bieda na teba a núdza jak ozbrojený muž. 12 (Je) naničhodník, ničomník, (kto) chodí s falošnými ústami; 13 (kto) žmurká okom, (kto) sa nohou dorozumieva, (kto) naznačuje prstami, 14 (kto) v srdci svojom (prechováva) prevrátenosti, (kto) zamýšľa zlo v každý čas, (kto) zvady rozsieva. 15 Preto naň príde náhle záhuba, zaraz bude zgniavený a pomoci (mu) nebude. 16 Šestoro vecí nenávidí Pán a sedmoro je preň ohavnosťou: 17 pyšné oči, jazyk falošný a ruky, ktoré prelievajú krv nevinnú, 18 srdce, ktoré snuje zlé zámery, nohy, čo bežkom utekajú za zlom, 19 kto hovorí lož ako svedok falošný a (ten), kto medzi bratmi zvady rozsieva. 20 Zachovaj prikázania svojho otca, syn môj, a nepohŕdaj naučením svojej matere! 21 Priviaž si ich navždy na srdce, oviň si ich vôkol hrdla! 22 Keď (niekam) pôjdeš, budú ťa viesť, keď budeš odpočívať, budú strážiť nad tebou, keď sa zobudíš, budú ťa sprevádzať. 23 Lebo prikázanie je lampášom a naučenie svetlom (je) a cestou života (sú) prekáravé (slová, aby si sa pridŕžal) náuky, 24 aby ťa zavarovali od zlej ženy, od úlisného jazyka cudzinky. 25 Nedychti vo svojom srdci po jej peknote a nedaj sa lapiť jej mihalnicami! 26 Veď za pobehlicu je vari peceň chleba dosť, lež žena, (čo má) muža, na prevzácny život poľuje. 27 Či môže človek oheň vo svojom lone prenášať, a nespáliť si odev?! 28 Alebo môže človek chodiť po žeravej pahrebe, a nohy si nepopáliť?! 29 Nuž tak (povodí sa) tomu, kto vchádza k žene svojho blížneho: nebude bez trestu, nech by sa jej dotkol ktokoľvek. 30 Neopovrhujú zlodejom, ktorý ukradne, aby sa nasýtil, keď hladoval; 31 a keď ho chytia, nahradí sedemnásobne, dá celý majetok svojho domu. 32 Ale kto cudzoloží so ženou, ten rozum potratil, (iba) kto strmhlav sa rúti do skazy, ten (také niečo) urobí. 33 Stihne ho pohroma a potupa a jeho hanbu (z neho) nik nezotrie. 34 Lebo žiarlivosť rozzúri muža, nedá sa uprosiť v deň odplaty. 35 Nedá sa uchlácholiť kadejakým výkupným a neuspokojí sa, ani keby si (ho) neviem akými darmi zahŕňal.

Prís 6, 1-35

Verš 9
Dokedy, leňoch, budeš vyspávať, kedyže vstaneš zo spánku?!
Prís 13:4 - Duša lenivca je plná túžob, ale bezvýsledných, baženie usilovných sa však do sýtosti ukojí.
Prís 20:4 - Leňochovi sa nechce orať z jesene, (potom) sa zháňa za žatvy, a nieto (ničoho).
Prís 24:33 - „Trošičku pospať, trošku podriemať, trošičku ruky zložiť na lôžku.“

Verš 17
pyšné oči, jazyk falošný a ruky, ktoré prelievajú krv nevinnú,
Prís 30:13 - Je pokolenie, ktoré sa (na všetko) díva zvysoka a ktoré zdvíha brvy vozvysok.

Verš 18
srdce, ktoré snuje zlé zámery, nohy, čo bežkom utekajú za zlom,
Rim 3:15 - ich nohy sú rýchle prelievať krv,

Verš 20
Zachovaj prikázania svojho otca, syn môj, a nepohŕdaj naučením svojej matere!
Prís 1:8 - Počúvaj, syn môj, napomínanie svojho otca a neopúšťaj naučenie svojej matere,

Verš 21
Priviaž si ich navždy na srdce, oviň si ich vôkol hrdla!
Prís 3:3 - Láska a vernosť nech ťa (nikdy) neopúšťajú! Priviaž si (moje prikázania) na hrdlo, napíš ich na tabuľu svojho srdca!

Verš 22
Keď (niekam) pôjdeš, budú ťa viesť, keď budeš odpočívať, budú strážiť nad tebou, keď sa zobudíš, budú ťa sprevádzať.
Prís 3:23 - Vtedy si budeš bezpečne chodiť svojou cestou a noha sa ti nepotkne.

Verš 23
Lebo prikázanie je lampášom a naučenie svetlom (je) a cestou života (sú) prekáravé (slová, aby si sa pridŕžal) náuky,
Ž 19:8 - Zákon Pánov je dokonalý, osviežuje dušu. Svedectvo Pánovo je hodnoverné, dáva múdrosť maličkým.
Ž 119:105 - Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch.

Verš 24
aby ťa zavarovali od zlej ženy, od úlisného jazyka cudzinky.
Prís 2:16 - Zachová ťa (tiež) od manželky blížneho, od cudzinky, čo zalieča sa líškavými rečami,
Prís 5:3 - Cudzinkine pery sú medom z plásta tečúcim a jej hrdlo je hladšie nad olej.
Prís 7:5 - aby ťa zachránila od manželky blížneho, od cudzinky, čo zalieča sa líškavými rečami.

Verš 31
a keď ho chytia, nahradí sedemnásobne, dá celý majetok svojho domu.
Ex 22:1 - Ak niekto ukradne býka alebo ovcu a zabije ich alebo predá, tak za každého býka nahradí päť býkov a za každú ovcu päť oviec.
Ex 22:4 - Keď sa ukradnutá vec, býk, osol alebo ovca nájde u neho živá, dá dvojnásobnú náhradu.

Pris 6,1-5 - Ručenie sa nezakazovalo (porov. Sir 29,19), ale ani neodporúčalo (Prís 11,5; 17,18; 20,16; 22,26; 27,13; Sir 8,16; 29,14–20).

Pris 6,10 - Porov. 24,33.

Pris 6,11 - Vulg za v. 11 dodáva:"Keď sa však budeš usilovať,príde žatva tvoja ako studnicaa ujde núdza naďaleko od teba."V. 11 porov. s 24,34.

Pris 6,16-19 - "Číselnými" prísloviami, sa vyzdvihuje dôležitosť nejakého poučenia. V Svätom písme je ich viacej (porov. 30,15–29; Sir 23,21; 25,1 a i.).

Pris 6,20-35 - "Chráň sa cudzoložnej ženy!" Otec (mudrc) znova napomína syna veľmi dôrazne (v. 20–23) a varuje ho pred cudzoložnicou (v. 24). Smilstvo sa tiež síce nevypláca, ale cudzoložstvo stojí život (v. 25–26). Porov. Sir 23,21 (podľa číslovania veršov vo Vulg Sir 23,30); Lv 20,10.