výhody registrácie

Príslovia

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Prís 7, 1-27

1 Zachovaj moje slová, syn môj, a moje prikázania si uchovaj! 2 Zachovávaj moje príkazy a budeš žiť a moje naučenie ako svoju očnú zrenicu! 3 Priviaž si ich na prsty, napíš ich na tabuľu svojho srdca! 4 Povedz múdrosti: „Ty si moja sestra“ a dôvernicou volaj rozumnosť, 5 aby ťa zachránila od manželky blížneho, od cudzinky, čo zalieča sa líškavými rečami. 6 Keď som (tak) oknom svojho domu (pozeral), vyzeral spoza mriežky svojho obloka 7 a zahľadel som sa na neskúsených, videl som medzi synmi mladíka, čo rozum potratil. 8 Poza roh išiel ulicou a vykračoval po ceste k jej domovu 9 na mrku, keď sa nachyľoval deň, keď spúšťala sa noc a (hustla) tma. 10 Zrazu mu akási žena vyšla v ústrety v odedzi smilnice a s potmehúdskym zámerom; 11 náruživosť ňou zmietala a (bola) opovážlivá, jej nohy nemali v jej dome spočinku. 12 Hneď bola na ulici a hneď na námestí a striehla poza každý roh. 13 I dolapila ho a vtlačila mu bozk, tvár sa jej nezapýrila, keď povedala mu: 14 „Pokojné obety som bola podlžná, v dnešný deň som svoje sľuby splnila. 15 Preto som ti vyšla v ústrety v túžbe vidieť ťa a nájsť. 16 Tkanicami som povystužovala svoje ležadlo, pestrofarebným plátnom egyptským. 17 Napustila som myrhou svoju postieľku, aloou a škoricou. 18 Poď, spíjajme sa ľúbosťou až do rána, vychutnávajme samopaš! 19 Veď muža doma niet, vybral sa na ďalekú púť. 20 Vrecúško s peniazmi vzal so sebou, vráti sa domov až v deň splnu mesiaca.“ 21 Naklonila ho mnohým prehováraním, zviedla ho lichôtkami svojich pier. 22 Šiel za ňou, pochábeľ, ako vôl, keď ho vedú na jatku, a ako jeleň, čo sa zapletáva do puta, 23 kým pečeň prevŕta mu šíp, ako keď vták sa rúti do slučky a nevie, že mu ide o život. 24 Nuž teda, syn môj, počúvajže ma a všímaj si slov mojich úst: 25 Nech sa ti srdce na cesty k nej nekloní, nezatúlaj sa na jej chodníky! 26 Lebo je množstvo zabitých, čo zrazila, a veľký počet tých, čo bez výnimky zmárnila. 27 Jej dom je cesta do pekla, čo zvádza dolu do komôr, kde býva smrť.

Prís 7, 1-27

Verš 2
Zachovávaj moje príkazy a budeš žiť a moje naučenie ako svoju očnú zrenicu!
Lv 18:5 - Preto zachovávajte moje ustanovenia a moje príkazy! Kto ich bude plniť, bude z nich žiť. Ja som Pán!
Prís 4:4 - poučoval ma a vravel mi: „Nech sa ti srdce pridržiava mojich slov! Zachovávaj moje príkazy (a budeš žiť.

Verš 3
Priviaž si ich na prsty, napíš ich na tabuľu svojho srdca!
Dt 6:8 - Priviaž si ich ako znamenie na ruku, nech sú ako znaky medzi tvojimi očami,
Dt 11:18 - Uložte si tieto moje slová do srdca a do duše a priviažte si ich ako znamenie na ruku, a nech sú ako znaky medzi vašimi očami.

Verš 5
aby ťa zachránila od manželky blížneho, od cudzinky, čo zalieča sa líškavými rečami.
Prís 5:3 - Cudzinkine pery sú medom z plásta tečúcim a jej hrdlo je hladšie nad olej.

Verš 11
náruživosť ňou zmietala a (bola) opovážlivá, jej nohy nemali v jej dome spočinku.
Prís 9:13 - Pochabou ženou vášeň lomcuje a vyzná sa len v zvádzaní.

Verš 23
kým pečeň prevŕta mu šíp, ako keď vták sa rúti do slučky a nevie, že mu ide o život.
Prís 1:17 - Veď darmo rozťahovať sieť pred zrakmi okrídlencov!

Verš 27
Jej dom je cesta do pekla, čo zvádza dolu do komôr, kde býva smrť.
Prís 2:18 - Jej dom sa vskutku zvažuje do smrti, jej cesty (vedú) k nebohým.
Prís 5:5 - Jej nohy zostupujú do smrti, jej kroky dosahujú záhrobie.

Pris 7,3 - Porov. 3,3.

Pris 7,5 - Porov. s 2,16.

Pris 7,17 - Myrha, aloa a škorica sú známe vo voňavkárstve (porov. Pies 4,14 v poznámke).

Pris 7,22 - Cudzoložníci sa rútia do nešťastia ako nerozumné tvory.