výhody registrácie

Príslovia

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Prís 12, 1-28

1 Ten, kto rád znáša, keď ho napomínajú, má rád vedomosť, kto však neľúbi, keď sa mu vyčíta, je hlupák. 2 Ten, kto je dobrý, dosahuje milosť u Pána, ale muža, ktorý (strojí) intrigy, on odsúdi. 3 Vierolomnosťou človek nenadobudne pevnú pôdu pod sebou, ale koreňom spravodlivých neotrasie nik. 4 Spôsobná manželka je vencom svojho muža, nehanebnica je však ako hnis, čo sa mu vŕta do kostí. 5 Myšlienky spravodlivých (zalietajú k) spravodlivosti, zámery bezbožných k lesti. 6 V rečiach bezbožníkov (sa skrýva) nebezpečenstvo života, lež ústa statočných (ľudí) im prinášajú záchranu. 7 Prevráťte bezbožných a nebude ich, dom spravodlivých zato bude stáť. 8 Človeka chvália podľa jeho rozumu, ale tým, kto má prevrátené srdce, budú pohŕdať. 9 Lepšie byť neváženým a byť sluhom sebe samému, ako pokladať sa za váženého a o chlieb biedu trieť. 10 Spravodlivý sa stará o potreby svojho dobytka, najvnútornejšie vnútro bezbožných je však ukrutné. 11 Kto obrába svoje pole, má chleba nadostač, kto sa však ženie za daromnicami, rozum potratil. 12 Tvrdz oplanov sa rozváľa, lež koreň spravodlivých bude trváci. 13 Do previnenia (svojich) perí sa zakosíľuje ničomník, spravodlivý sa však vymkýna z úzkostí. 14 Každý sa nasýti blaha z ovocia (svojich) úst a človekovi sa odplatí podľa (skutkov) jeho rúk. 15 Bláznovi sa zdá, že je správna jeho cesta, múdry však poslúcha radu. 16 Blázon hneď prejavuje svoju nevôľu, opatrný však tají (svoju) príkoru. 17 Kto vypovedá pravdu, hlása spravodlivosť, falošný svedok však (prináša len) klam. 18 Voľakto tára, (ako keby) mečom prekáľal, ale jazyk múdrych je (sťa) liek. 19 Pravdivé pery budú trvať naveky, falošný jazyk však (len) chvíľočku. 20 Sklamú sa v srdci tí, čo snujú zlé, tí však, čo narádzajú pokoj, (dožijú sa) radosti. 21 Spravodlivému sa neprihodí nijaká nehoda, bezbožní však (zažívajú) plno nešťastia. 22 Luhárske pery sa ošklivia Pánovi, tí však, čo pravdu pestujú, sú jeho záľubou. 23 Rozvážny človek tají, čo vie, (zo) srdca pochábľov však hlúposť vykríka. 24 Ruka robotných (ľudí) bude vládnuť, robotovať však bude (ruka) lenivá. 25 Nepokoj v srdci stláča človeka, láskavé slovo ho však rozveseľuje. 26 Spravodlivý si vystopuje svoju pastvinu, lež cesta bezbožných vedie ich, kde zablúdia. 27 Lenivec si neupečie svoj úlovok, lež usilovnosť človeka je vzácnym imaním. 28 Život je na chodníku spravodlivosti, k smrti však vedie cesta zmýlená.

Prís 12, 1-28

Verš 3
Vierolomnosťou človek nenadobudne pevnú pôdu pod sebou, ale koreňom spravodlivých neotrasie nik.
Prís 10:25 - Len sa búrka preženie a už nie je z bezbožníka nič, spravodlivý však je sťa základ večitý.

Verš 4
Spôsobná manželka je vencom svojho muža, nehanebnica je však ako hnis, čo sa mu vŕta do kostí.
1Kor 11:7 - Muž si nemusí zahaľovať hlavu, lebo je obrazom a slávou Boha, no žena je slávou muža.

Verš 6
V rečiach bezbožníkov (sa skrýva) nebezpečenstvo života, lež ústa statočných (ľudí) im prinášajú záchranu.
Prís 1:11 - Keby vraveli: „Poď s nami striehnuť na bezúhonného (človeka), klásť nevinnému pre nič za nič tajné nástrahy;
Prís 1:18 - Títo však svojej vlastnej krvi kladú nástrahy, sami si nastavujú kosílku.
Prís 11:9 - Pokrytec ničí ústami svojho blížneho, spravodlivých však vyslobodí poznanie.

Verš 7
Prevráťte bezbožných a nebude ich, dom spravodlivých zato bude stáť.
Ž 37:36 - no sotva som prešiel, už ho tam nebolo, aj som ho hľadal, ale nenašiel.
Prís 11:21 - Stavím sa (s kýmkoľvek), že podliak trestu neujde, ale potomstvo spravodlivých vyviazne.

Verš 9
Lepšie byť neváženým a byť sluhom sebe samému, ako pokladať sa za váženého a o chlieb biedu trieť.
Prís 13:7 - Niekto sa robí bohatým, a nemá ničoho, (iný) sa robí chudobným, a (vládne) veľkým majetkom.

Verš 10
Spravodlivý sa stará o potreby svojho dobytka, najvnútornejšie vnútro bezbožných je však ukrutné.
Dt 25:4 - Nedávaj náhubok býkovi, čo mláti na humne.

Verš 11
Kto obrába svoje pole, má chleba nadostač, kto sa však ženie za daromnicami, rozum potratil.
Prís 28:19 - Kto obrába svoju zem, má chleba dosýta, kto sa však zháňa za daromnicami, nasýti sa chudoby.

Verš 13
Do previnenia (svojich) perí sa zakosíľuje ničomník, spravodlivý sa však vymkýna z úzkostí.
Prís 10:14 - Múdri skrývajú vedomosť, lež ústa pochábľa - to skaza vzápätí.
Prís 18:7 - Ústa blázna sú (mu) na skazu a jeho pery sa mu zastrájajú na život.

Verš 14
Každý sa nasýti blaha z ovocia (svojich) úst a človekovi sa odplatí podľa (skutkov) jeho rúk.
Prís 13:2 - Dobrý (smie) požívať z ovocia spravodlivosti, vierolomníci však bažia po násilenstve.

Verš 15
Bláznovi sa zdá, že je správna jeho cesta, múdry však poslúcha radu.
Prís 3:7 - Nezdaj sa múdrym sebe samému. Boj sa Pána a vyhýbaj sa zlu!

Verš 17
Kto vypovedá pravdu, hlása spravodlivosť, falošný svedok však (prináša len) klam.
Prís 14:5 - Pravdymilovný svedok neluže, falošný svedok vypúšťa však (kadejakú) lož (z úst).

Verš 18
Voľakto tára, (ako keby) mečom prekáľal, ale jazyk múdrych je (sťa) liek.
Ž 57:4 - On zošle pomoc z neba a zachráni ma; zahanbí tých, čo ma týrajú. Boh zošle svoju milosť a pravdu.
Ž 59:7 - Na večer sa vracajú, zavýjajú ako psy a pobehujú okolo mesta.
Prís 16:27 - Ničomný človek strojí zlé a na perách má plameň blčiaci.

Verš 23
Rozvážny človek tají, čo vie, (zo) srdca pochábľov však hlúposť vykríka.
Prís 13:16 - Rozvážny (človek) všetko robí s rozvahou, blázon sa však bláznovstvom vystavuje na obdiv.
Prís 15:2 - Jazyk múdrych je pre vedomosť ozdobou, ale ústa bláznov chrlia bláznovstvá.

Verš 24
Ruka robotných (ľudí) bude vládnuť, robotovať však bude (ruka) lenivá.
Prís 10:4 - Kto pracuje lenivou rukou, chudobnie, naproti tomu ruka pracovitých obohacuje.

Verš 25
Nepokoj v srdci stláča človeka, láskavé slovo ho však rozveseľuje.
Prís 15:13 - Veselé srdce rozlieva jas po tvári, bolesť srdca však zarmucuje ducha.

Pris 12,3 - Porov. 10,25.

Pris 12,4 - Porov. 1 Kr 11,7–8; 31,10 n. Porov. naše porekadlo: "Koho chce Boh potrestať, dá mu planú ženu."

Pris 12,12 - Preklad verša s opravami pôvodného textu.

Pris 12,19 - Lož má krátke nohy.

Pris 12,26 - Spravodlivý dôjde k cieľu. – Preklad v prvom polverši je s korektúrou textu.