Hľadaný výraz: Hebr 12,5-6, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
5 Copak jste zapomněli na povzbuzení, kterým vás oslovuje jako své syny? "Hospodinovo poučení, synu, neodmítej, když tě napravuje, nezoufej. 6 Vždyť koho miluje Hospodin, toho vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna."

1

mail   print   facebook   twitter