Hľadaný výraz: Sk 23,24, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
24 Aj dobytčatá pripravte,“ aby na ne posadili Pavla a bezpečne ho dopravili k vladárovi Félixovi.

1

mail   print   facebook   twitter