Hľadaný výraz: Jer 1,15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 Bo hľa, ja zavolám všetky kmene kráľovstiev severu - hovorí Pán. Prídu a každý postaví svoj trón pred vchodom do brán Jeruzalema proti všetkým jeho múrom vôkol a proti všetkým júdskym mestám.

1

mail   print   facebook   twitter