Hľadaný výraz: Lv 19,31, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
31 Neobracajte sa na vyvolávačov duchov a na veštcov! Nevypytujte sa ich: poškvrnili by ste sa tým. Ja, Pán, som váš Boh!

1

mail   print   facebook   twitter