Hľadaný výraz: Lk 10,23-24, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
23 Když byli sami, obrátil se na své učedníky a řekl jim: "Blahoslavené oči, které vidí, co vy vidíte. 24 Říkám vám, že mnozí proroci a králové chtěli vidět, na co vy hledíte, ale neviděli; a slyšte, co vy slyšíte, ale neslyšeli."

1

mail   print   facebook   twitter