Hľadaný výraz: Ef 4,11-12, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 1
11 והוא נתן את אלה שליחים ואת אלה נביאים ואת אלה מבשרים ואת אלה רעים ומלמדים׃ 12 להשלים את הקדשים למעשה העבודה לבנין גוף המשיח׃

1

mail   print   facebook   twitter