Hľadaný výraz: 1Sam 14,31, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
31 V ten deň teda porazili Filištíncov od Machmasu po Ajalon. Ale ľud sa veľmi unavil.

1

mail   print   facebook   twitter