Hľadaný výraz: 1 Kor 12,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 Každý však dostáva prejavy Ducha na všeobecný úžitok.

1

mail   print   facebook   twitter