výhody registrácie

Pieseň

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Pie 6, 1-12

1 Kam odišiel tvoj milý, ty, najkrajšia zo žien? Kam sa obrátil tvoj milý? Pohľadáme ho spolu s tebou. 2 Môj milý zostúpil do svojej záhrady, k balzamovým hriadkam, pásť prišiel do záhrad, nazbierať ľalie. 3 Ja patrím svojmu milému a mne patrí on, ktorý pasie medzi ľaliami. 4 Krásna si ako Tirca, moja milovaná, pôvabná ako Jeruzalem. Hrozná ako šíky pod koruhvou. 5 Odvráť odo mňa svoje oči, lebo ma uvádzajú do zmätku. Tvoje vlasy sú ako stádo kôz, čo zostupuje z Gileádu. 6 Tvoje zuby sú ako stádo oviec, ktoré vystupujú z kúpeľa. Každá z nich má po dvoje mláďat, jalovej medzi nimi niet. 7 Tvoje sluchy sú ako krížalky granátového jablka za tvojím závojom. 8 Kráľovien je šesťdesiat a osemdesiat je vedľajších žien, i mladíc bez počtu. 9 Jediná je moja holubica, dokonalá, jedináčkou je svojej matke, čistá je ona tej, čo ju zrodila. Devy ju videli a blahoslavili ju, kráľovné i vedľajšie ženy ju oslavovali. 10 Ktože je tá, čo pozerá sa dolu sťa zora, krásna ako spln mesiaca, jasná ako slnko, hrozná ako šíky pod koruhvou? 11 Zišla som do orechovej záhrady pozrieť sa na púčky v údolí, pozrieť sa, či ženie vinič, či kvitnú granátovníky. 12 Bez toho, aby som vedela, duša ma uniesla do vozov Ammínádíbových.

Pie 6, 1-12

Verš 12
Bez toho, aby som vedela, duša ma uniesla do vozov Ammínádíbových.
Ž 110:3 - Ľud Tvoj je samá ochota v deň, keď povedieš svoje vojsko; ako rosa z lona rannej zory je Tvoja mládež v svätej ozdobe.

Verš 4
Krásna si ako Tirca, moja milovaná, pôvabná ako Jeruzalem. Hrozná ako šíky pod koruhvou.
Ž 45:11 - Počuj, dcéra, a uváž, nakloň svoje ucho, zabudni na svoj ľud a na svoj otcovský dom!
Pie 1:15 - Aká si krásna, moja milovaná, aká si krásna! Tvoje oči - holubice.
Pie 4:1 - Aká si krásna, moja milovaná, aká si krásna! Oči tvoje - holubice za tvojím závojom. Tvoje vlasy sú ako stádo kôz, čo zostupuje z gileádskych vrchov.

Pies 6,1 - Dcéry Jeruzalema sa z nadšeného chválospevu snúbenice práve dozvedeli, kto a aký je ten jej ženích, otázka je teraz už len, kde ho hľadať?

Pies 6,2 - Mladucha sa uspokojuje, lebo vie, kam ženích chodí.

Pies 6,4 - Tirza, šesť míľ východne od Samárie, bola hlavným, rezidenčným mestom izraelských kráľov do čias kráľa Omriho. Ten si potom vybral za sídlo Samáriu. (Porov. 1 Kr 14,17 – 16,24.) – Šíky pod zástavami tu znamenajú čarovnú moc snúbenice. Stačí pohľad, ktorý preniká ako oštep, aby celkom upútala na seba.

Pies 6,8 - Básnik popisuje kráľov hárem (porov. 1 Kr 11,3).

Pies 6,9 - Mladuche sa urodzenosťou a krásou nevyrovná ani celý kráľovský hárem.

Pies 6,12 - Text je v pôvodine porušený. Mladucha išla do orechového sadu. Zrazu sa stretla s kráľovským sprievodom a chcela ujsť. Lenže družina ju zdržala a po- žiadala, aby jej zatancovala "tanec vojenský". Za jej tanca potom sprievod vynáša jej krásu veľkolepým chválospevom.