výhody registrácie

Pieseň

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Pie 6, 1-12

1 Kam odešel tvůj milý, ty nejkrásnější z žen? Kam se obrátil tvůj milý? Budeme ho s tebou hledat. 2 Můj milý sestoupil do své zahrady k záhonům balzámovým, aby v zahradách pásl a trhal lilie. 3 Já jsem svého milého a můj milý je můj, on pase v liliích. 4 Krásná jsi, přítelkyně má, jak Tirsa, půvabná jak Jeruzalém, strašná jako vojsko pod praporci. 5 Odvrať ode mne své oči, vždyť mě uhranuly! Vlasy tvé jsou jako stáda koz, které se hrnou z Gileádu. 6 Zuby tvé jsou jako stádo březích ovcí, jež z brodiště vystupují a každá z nich vrhne po dvou, žádná z nich neplodná nezůstane. 7 Jak rozpuklé granátové jablko jsou tvoje skráně pod závojem. 8 Byť tu bylo šedesát královen a osmdesát ženin a dívek bez počtu, 9 ona jediná je holubice moje, moje bezúhonná, jedinečná ze své matky, přečistá z té, jež ji porodila. Spatřily ji dcery, blahoslavily ji, královny i ženiny jí vzdaly chválu. 10 "Kdo je ta, jež jak Jitřenka shlíží, krásná jako Luna, čistá jako žhoucí Slunce, strašná jako vojsko pod praporci?" 11 Sestoupil jsem do zahrady ořechové podívat se na poupátka do údolí, podívat se, zda už pučí vinná réva, zda rozkvetly granátové stromy. 12 Sám nevím, jak jsem se dostal do Amínádíbových vozů.

Pie 6, 1-12

Verš 12
Sám nevím, jak jsem se dostal do Amínádíbových vozů.
Ž 110:3 - Tvůj lid přijde dobrovolně v den, kdy pohotovost svoláš; v nádheře svatyně jak rosa z lůna úsvitu se objeví tvé mužstvo.

Verš 4
Krásná jsi, přítelkyně má, jak Tirsa, půvabná jak Jeruzalém, strašná jako vojsko pod praporci.
Ž 45:11 - Slyš, dcero, pohleď, nakloň své ucho, zapomeň na svůj lid, na otcův dům,
Pie 1:15 - Jak jsi krásná, přítelkyně moje, jak jsi krásná, oči tvé jsou holubice.
Pie 4:1 - Jak jsi krásná, přítelkyně moje, jak jsi krásná, oči tvé jsou holubice pod závojem, vlasy tvé jsou jako stáda koz, které se hrnou z hory Gileádu.

Pies 6,1 - Dcéry Jeruzalema sa z nadšeného chválospevu snúbenice práve dozvedeli, kto a aký je ten jej ženích, otázka je teraz už len, kde ho hľadať?

Pies 6,2 - Mladucha sa uspokojuje, lebo vie, kam ženích chodí.

Pies 6,4 - Tirza, šesť míľ východne od Samárie, bola hlavným, rezidenčným mestom izraelských kráľov do čias kráľa Omriho. Ten si potom vybral za sídlo Samáriu. (Porov. 1 Kr 14,17 – 16,24.) – Šíky pod zástavami tu znamenajú čarovnú moc snúbenice. Stačí pohľad, ktorý preniká ako oštep, aby celkom upútala na seba.

Pies 6,8 - Básnik popisuje kráľov hárem (porov. 1 Kr 11,3).

Pies 6,9 - Mladuche sa urodzenosťou a krásou nevyrovná ani celý kráľovský hárem.

Pies 6,12 - Text je v pôvodine porušený. Mladucha išla do orechového sadu. Zrazu sa stretla s kráľovským sprievodom a chcela ujsť. Lenže družina ju zdržala a po- žiadala, aby jej zatancovala "tanec vojenský". Za jej tanca potom sprievod vynáša jej krásu veľkolepým chválospevom.