výhody registrácie

Pieseň

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Pie 5, 1-16

1 Vchádzam do svojej záhrady, sestra, snúbenica. Zbieram svoju myrhu a svoj balzam. Jem svoj plást a svoj med. Pijem svoje víno a svoje mlieko. Jedzte, priatelia, a pite; opájajte sa, moji milí! 2 Ja spím, no srdce moje bdie. Čuj! Môj milý klope: Otvor mi, sestra, milovaná moja, holubica moja, moja dokonalá, lebo mám hlavu rosou premočenú a kadere nočnými kropajami. 3 Vyzliekla som si sukňu, prečo ju znova obliekať? Umyla som si nohy, prečo ich znova zašpiniť? 4 Môj milý siahol rukou cez otvor a city sa vzbúrili vo mne. 5 Vstala som otvoriť môjmu milému a moje ruky zvlhli myrhou, i moje prsty myrhou tekutou na kľučke závory. 6 Otvorila som svojmu milému, ale môj milý sa obrátil a odišiel. Bola som bez seba, keď hovoril. Hľadala som ho, ale nenašla. Volala som - ale neozval sa mi. 7 Našli ma strážcovia, čo chodia po meste. Zbili ma a doráňali; strhli zo mňa ručník strážcovia hradieb. 8 Zaprisahávam vás, dcéry jeruzalemské, ak nájdete môjho milého, čo mu poviete? Že som chorá od lásky! 9 O čo je tvoj milý viac ako iný, ty, najkrajšia zo žien? O čo je tvoj milý viac ako iný, že nás tak zaprisahávaš? 10 Môj milý je svieži a červený, vyniká medzi desaťtisícami. 11 Jeho hlava je rýdze zlato. Jeho kadere - strapce palmových kvetov, čierne sťa havran. 12 Jeho oči sú ako holuby pri vodných tokoch, ktoré sa v mlieku kúpu a sedia v hojnosti. 13 Jeho líca sú ako hriadka balzamu, na ktorej rastú vonné byliny. Jeho pery sú ľalie, vydávajú tekutú myrhu. 14 Jeho ruky sú zlaté valce, vykladané taršíšskym drahokamom. Jeho telo je kus slonoviny, obložený zafírom. 15 Jeho lýtka sú alabastrové stĺpy, položené na zlatých podstavcoch. Vyzerá ako Libanon, je vyberaný ako cédre. 16 Jeho podnebie - samá sladkosť, a všetko na ňom je vábne. Taký je môj milý, taký je priateľ môj, dcéry jeruzalemské.

Pie 5, 1-16

Verš 8
Zaprisahávam vás, dcéry jeruzalemské, ak nájdete môjho milého, čo mu poviete? Že som chorá od lásky!
Pie 3:5 - Zaprisahávam vás, dcéry jeruzalemské, pri gazelách a poľných jeleniciach: neprebúdzajte a nerušte lásku, kým sama nechce.

Verš 1
Vchádzam do svojej záhrady, sestra, snúbenica. Zbieram svoju myrhu a svoj balzam. Jem svoj plást a svoj med. Pijem svoje víno a svoje mlieko. Jedzte, priatelia, a pite; opájajte sa, moji milí!
Iz 41:8 - Ty však, sluha môj Izrael, Jákob, ktorého som vyvolil, potomstvo môjho obľúbenca Abraháma,
Jak 2:23 - a naplnilo sa Písmo, ktoré hovorí: Abrahám uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť; nazvaný bol priateľom Božím.

Verš 12
Jeho oči sú ako holuby pri vodných tokoch, ktoré sa v mlieku kúpu a sedia v hojnosti.
Pie 1:15 - Aká si krásna, moja milovaná, aká si krásna! Tvoje oči - holubice.
Pie 4:1 - Aká si krásna, moja milovaná, aká si krásna! Oči tvoje - holubice za tvojím závojom. Tvoje vlasy sú ako stádo kôz, čo zostupuje z gileádskych vrchov.

Verš 6
Otvorila som svojmu milému, ale môj milý sa obrátil a odišiel. Bola som bez seba, keď hovoril. Hľadala som ho, ale nenašla. Volala som - ale neozval sa mi.
Pie 3:1 - Na svojom lôžku som za nocí hľadala toho, ktorého zo srdca ľúbim; hľadala som ho, ale som ho nenašla.

Pies 5,2 - V Palestíne padá veľa rosy, lebo teplota sa v noci veľmi zníži.

Pies 5,5 - Ženích vylial na závoru najjemnejšiu myrhu na znak svojej návštevy a pozornosti.

Pies 5,10 - "Bielunký a rumenný" je vari naše "krv a mlieko". Vyjadruje sa tým dokonalé zdravie.

Pies 5,11 - Ženíchove čierne (na Východe najvzácnejšie) kučeravé vlasy, splývajúce voľne, pohybujú sa ako riasy na datľovej palme, keď ju rozkolíše vietor.

Pies 5,12 - Prirovnanie vystihuje pohyblivosť očí (bystriny vôd), lesk a farbu (mlieko značí bielu čiastku oka, zrenica je holúbok a rohovka breh, na ktorom on sedí). Snúbenec má teda sivé oči.

Pies 5,13 - Obyvatelia týchto krajín si podnes pri slávnostných príležitostiach navoniavajú a napúšťajú brady voňavkami.

Pies 5,14 - Taršiš sa v dávnoveku volal kraj na poriečí rieky Quadalquivir v južnom Španielsku. Taršišový drahokam je chryzolit. Tu meno podľa náleziska. Prirovnanie drieku (pŕs a brucha) ku slonovej kosti vystihuje jeho farbu, čistotu a jemnosť. – Zafíry sú drahokamy beláskavej farby. Zdobili pás ženíchov. Zas iní vykladatelia sa nazdávajú, že sa zafírmi a chryzolitmi vystihuje krása tetovania.

Pies 5,15 - Mramorové stĺpy vyjadrujú pevnosť. Zlatom sa tu zasa naznačuje obuv, ozdobená, vyšívaná jemným zlatom. – Ženíchova postava je majestátna ako libanonský céder (porov. 5,10).