Hľadaný výraz: Mt 9,37-38, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
37 Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. 38 Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“

1

mail   print   facebook   twitter