Hľadaný výraz: Mt 24,42, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
42 Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán.

1

mail   print   facebook   twitter