Hľadaný výraz: Mk 6,30-31, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
30 Apoštoli sa zišli k Ježišovi a porozprávali mu všetko, čo robili a učili. 31 On im povedal: „Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočiňte.“ Lebo stále prichádzalo a odchádzalo mnoho ľudí a nemali sa kedy ani najesť.

1

mail   print   facebook   twitter