Hľadaný výraz: Mk 13,3-8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Keď potom sedel na Olivovej hore oproti chrámu a boli sami, pýtali sa ho Peter, Jakub, Ján a Ondrej: 4 „Povedz nám, kedy to bude a aké bude znamenie, keď sa toto všetko začne plniť.“ 5 Ježiš im začal hovoriť: „Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol. 6 Prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť: »To som ja.« A mnohých zvedú. 7 Keď budete počuť o vojnách a chýry o bojoch, neľakajte sa. To musí prísť, ale ešte nebude koniec. 8 Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami budú zemetrasenia, bude hlad. To bude začiatok útrap.

1

mail   print   facebook   twitter