Hľadaný výraz: Jn 18,28, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
28 Od Kajfáša viedli Ježiša do vládnej budovy. Bolo už ráno. Ale oni do vládnej budovy nevošli, aby sa nepoškvrnili a mohli jesť veľkonočného baránka.

1

mail   print   facebook   twitter