Hľadaný výraz: Jn 12,27, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
27 Teraz je moja duša vzrušená. Čo mám povedať? Otče, zachráň ma pred touto hodinou? Veď práve pre túto hodinu som prišiel.

1

mail   print   facebook   twitter