výhody registrácie

Kazateľ

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Kaz 8, 1-17

1 Kto je ako múdry a kto chápe význam vecí? Múdrosť rozjasňuje tvár človeka a zjemní tvrdosť jeho rysov. 2 Ja vravím: Dbaj na príkaz kráľa, ale kvôli prísahe Bohu 3 sa neprenáhli; odíď spred neho, nezastávaj sa zlej veci, lebo vykoná všetko, čo chce. 4 Pretože kráľovo slovo má moc, kto mu smie povedať: Čo robíš? 5 Kto zachováva príkaz, nezakúsi nič zlého, srdce múdreho pozná čas i spôsob. 6 Lebo každá vec má svoj čas i spôsob; hoci na človeka hojne dolieha nešťastie. 7 Nevie totiž, čo bude. Lebo kto mu oznámi, ako bude? 8 Niet človeka, ktorý by mal moc nad vetrom, aby mohol zadržať vietor, a niet nikoho, ktorý by mal moc nad dňom smrti; vo vojne niet prepustenia a bezbožnosť nezachráni toho, kto ju pácha. 9 Všetko to som videl, keď som obrátil pozornosť na všetky činy, ktoré sa dejú pod slnkom: Že človek vládne nad človekom na jeho škodu. 10 Pritom som videl bezbožných, ktorých pochovávali, ktorí došli pokoja, kým zo svätého miesta odchádzali, a v meste upadli do zabudnutia tí, čo správne konali. Aj to je márnosť. 11 Pretože rozsudok nad zlým skutkom sa nevykonáva ihneď, preto rastie ľuďom odvaha páchať zlo. 12 Keď hriešny stokrát spácha zlo, a predsa dlho žije, viem, že sa bohabojným dobre bude vodiť práve preto, lebo sa Ho boja. 13 Bezbožnému sa však nepovodí dobre a nepredĺži si dni ako tôňa, pretože nemá bázne pred Bohom. 14 Márnosťou je, čo sa deje na zemi. Sú spravodliví, ktorým sa vodí, akoby boli páchali skutky bezbožných; a sú bezbožní, ktorým sa vodí, akoby činili skutky spravodlivých. Povedal som teda: Aj to je márnosť. 15 Chválil som teda radosť, lebo nieto pre človeka nič lepšie pod slnkom, ako jesť, piť a radovať sa, a to ho môže sprevádzať v námahe počas jeho krátkeho života, ktorý mu dal Boh pod slnkom. 16 Keď som si obrátil myseľ k poznávaniu múdrosti a k pozorovaniu činnosti, ktorá sa deje na zemi, lebo ani vo dne, ani v noci človek nedopraje spánku svojim očiam, 17 videl som pri všetkom Božom diele, že človek nemôže vystihnúť všetko dianie, ktoré sa odohráva pod slnkom. Aj keby sa človek akokoľvek namáhal pátrať, nikdy ho nevystihne. Aj keď si múdry myslí, že ho pozná, nemôže ho vystihnúť.

Kaz 8, 1-17

Verš 2
Ja vravím: Dbaj na príkaz kráľa, ale kvôli prísahe Bohu
Prís 24:21 - Syn môj, boj sa Hospodina a kráľa, nespolčuj sa s tými, ktorí sa menia,

Verš 5
Kto zachováva príkaz, nezakúsi nič zlého, srdce múdreho pozná čas i spôsob.
Rim 13:3 - Lebo vladári nie sú na postrach tým, čo dobre činia, ale tým, čo zle činia. Chceš sa nebáť vrchnosti? Čiň dobre a budeš mať chválu od nej.

Verš 7
Nevie totiž, čo bude. Lebo kto mu oznámi, ako bude?
Kaz 6:12 - Veď kto vie, čo je dobré človeku v živote za tých pár dní jeho márneho života, ktoré sa minú ako tieň? A kto môže povedať človeku, čo bude po ňom pod slnkom?

Verš 8
Niet človeka, ktorý by mal moc nad vetrom, aby mohol zadržať vietor, a niet nikoho, ktorý by mal moc nad dňom smrti; vo vojne niet prepustenia a bezbožnosť nezachráni toho, kto ju pácha.
Jób 14:5 - Ak sú určené jeho dni, počet jeho mesiacov je u Teba, vymeral si mu hranice, ktoré nemôže prekročiť.
Ž 39:5 - Hospodine, daj mi poznať, že skonať musím, a ako je môj život vymeraný, aby som vedel, aký som pominuteľný!

Verš 12
Keď hriešny stokrát spácha zlo, a predsa dlho žije, viem, že sa bohabojným dobre bude vodiť práve preto, lebo sa Ho boja.
Ž 37:9 - Lebo zlosynovia budú vyťatí, no dúfajúci v Hospodina vlastniť budú zem.
Ž 37:18 - Pozná Hospodin dni bezúhonných a ich dedičstvo ostáva až naveky.
Prís 1:33 - Kto však mňa počúva, bude bezpečne bývať, bez starosti, bez strachu pred nešťastím.
Iz 3:10 - Blahoslavení sú spravodliví; lebo tí sú dobre na tom, pretože ovocie svojich skutkov budú požívať!

Verš 15
Chválil som teda radosť, lebo nieto pre človeka nič lepšie pod slnkom, ako jesť, piť a radovať sa, a to ho môže sprevádzať v námahe počas jeho krátkeho života, ktorý mu dal Boh pod slnkom.
Kaz 2:24 - Nič nie je lepšie pre človeka ako jesť a piť a dožičiť si dobré veci pri svojej lopote. Aj to som zbadal, že to pochádza z Božej ruky.
Kaz 3:12 - Poznal som, že niet pre nich nič lepšie, ako radovať sa a dobre robiť vo svojom živote.
Kaz 3:22 - Videl som teda, že niet nič lepšie, než aby sa človek tešil zo svojho diela, lebo to je jeho údelom. Veď kto ho privedie k tomu, aby videl, čo bude po ňom?
Kaz 5:19 - Lebo nebude mnoho myslieť na pominuteľné dni svojho života, pretože mu Boh radosťou zamestnával srdce.
Kaz 9:7 - Choď, jedz svoj chlieb s radosťou a pi svoje víno s veselým srdcom, lebo Boh si dávno obľúbil tvoje diela.