Hľadaný výraz: Mk 15,38, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
38 Chrámová opona sa roztrhla vo dvoje odvrchu až dospodku.

1

mail   print   facebook   twitter