Hľadaný výraz: Mt 8,16-17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 Keď sa zvečerilo, priniesli k nemu mnohých posadnutých zlými duchmi a on slovom vyháňal duchov a uzdravoval všetkých chorých, 17 aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: „On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby.“

1

mail   print   facebook   twitter