výhody registrácie

3. Kniha Mojžisova

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

3Moj 11, 1-47

1 A Hospodin hovoril Mojžišovi a Áronovi a riekol im: 2 Hovorte synom Izraelovým a povedzte: Toto sú zvieratá, ktoré budete jesť zpomedzi všetkých zvierat, ktoré sú na zemi. 3 Všetko z hoviad, čo má rozdelené kopyto, a síce to, čo má rozdvojené kopytá a prežúva, budete jesť. 4 Iba týchto nebudete jesť z pomedzi tých, ktoré prežúvajú, a zpomedzi tých, ktoré majú rozdelené kopyto: veľblúda, lebo síce prežúva, ale nemá rozdeleného kopyta; nečistým vám bude. 5 Ani králika, lebo síce tiež prežúva, ale nemá rozdeleného kopyta; nečistým vám bude. 6 Ani zajaca, lebo prežúva, ale nemá rozdeleného kopyta; nečistým vám bude. 7 Ani svine, lebo tá síce má rozdelené kopyto a má ho rozdvojené, ale prežúvať neprežúva; nečistou vám bude. 8 Ich mäsa nebudete jesť a ich mŕtvoly sa nedotknete: nečistými vám budú. 9 Zpomedzi všetkých zvierat, ktoré sú vo vode, budete jesť tieto: všetko, čo má plutvy a šupiny a žije vo vodách, už či v moriach a či v riekach, tie budete jesť. 10 Ale všetko, čo nemá plutiev a šupín v moriach alebo v riekach, nech už je to jakýkoľvek hmyz vodný a jakákoľvek duša živá, ktorá žije vo vodách, ošklivými vám budú. 11 A tedy ošklivými vám budú; ich mäsa nebudete jesť a ich mŕtvoly si budete oškliviť. 12 Všetko, čo nemá plutiev a šupín a žije vo vodách, ošklivým vám bude. 13 A z vtáctva budete mať tieto v ošklivosti; nebudú sa jesť, ošklivými sú. Tedy nebudete jesť orla, supa, ani noha, 14 krahulca, sokola ani jeho druhu, 15 niktorého krkavca ani jeho druhu, 16 pštrosa, sovy, čajky, jastraba ani jeho druhu, 17 bukača, krehára a kuvika, 18 ibisa, pelikána a labute, 19 bociana, volavky ani jej druhu, dudka a netopiera. 20 Zrovna tak i každý okrýdlený plaz, ktorý chodí na štyroch nohách, ošklivým vám bude. 21 Avšak zo všetkého plazu okrýdleného, ktorý chodí na štyroch nohách, budete jesť to, čo má stehienka na svojich nohách, aby na nich skákaly po zemi. 22 Tieto z nich budete jesť: kobylku, zvanú arbe, po jej druhu, salama po jeho druhu, chargola po jeho druhu a chagaba po jeho druhu. 23 Ale každý iný okrýdlený plaz, ktorý má štyri nohy, ošklivým vám bude, 24 lebo tými by ste sa poškvrňovali. Každý, kto by sa dotkol ich mŕtvoly, bude nečistý až do večera. 25 I každý, kto by niesol niečo z ich mŕtvoly, operie svoje rúcho a bude nečistý až do večera. 26 Každé hovädo, ktoré má rozdelené kopyto, ale tak, že ho nemá rozdvojené, a neprežúva, také vám budú nečistými. Každý, kto by sa ich dotkol, bude nečistý. 27 A všetko, čo chodí na svojich tlapách, zpomedzi všetkých zvierat, ktoré chodia na štyroch, také vám budú nečistými. Každý, kto by sa dotkol ich mŕtvoly, bude nečistý až do večera. 28 A ten, kto by niesol ich mŕtvolu, operie svoje rúcho a bude nečistý až do večera; nečistými vám budú. 29 Aj toto vám bude nečistým zpomedzi lezcov, ktoré lezú po zemi: krtica, myš a jašter po svojich druhoch, 30 sysel, šťúr, slimák, potkan a tchor. 31 Toto sú tie, ktoré vám budú nečistými zpomedzi všetkého, čo lezie. Každý, kto by sa ich dotkol, keď by boly mŕtve, nečistý bude až do večera. 32 A všetko, na čo by padlo niečo z nich, keď by boly mŕtve, bude nečistým. Každá nádoba z dreva alebo rúcho alebo koža alebo mech, každá nádoba alebo nástroj, ktorými sa robí nejaká práca, vloží sa do vody, a bude to nečistým až do večera a potom bude čisté. 33 A keby bola jakákoľvek nádoba z hliny, do ktorej by padlo niečo z nich, všetko, čo by bolo v nej, bude nečistým, a ju rozbijete. 34 A každé jedlo, ktoré sa jie, na ktoré by sa dostala taká voda, bude nečistým, jako i každý nápoj, ktorý sa pije, v akejkoľvek takej nádobe, bude nečistým. 35 A všetko tedy, na čo by padlo niečo z ich mŕtvoly, nečistým bude: pec a ohnište sa rozboria; nečistými sú a budú vám nečistými. 36 Iba studňa a cisterna, nádrž vody, bude čistou; ale to, čo by sa dotklo ich mŕtvoly, bude nečistým. 37 A tiež keby padlo niečo z ich mŕtvoly na jakékoľvek semeno na siatie, ktoré sa má siať, čistým bude. 38 Ale keby sa dalo vody na semä, a vtedy by padlo naň niečo z ich mŕtvoly, nečistým vám bude. 39 A keby zdochlo niektoré z hoviad, ktoré vám je na pokrm, ten, kto by sa dotkol jeho mŕtvoly, bude nečistý až do večera. 40 A ten, kto by jedol z jeho mŕtvoly, operie svoje rúcho a bude nečistý až do večera, a ten, kto by niesol jeho mŕtvolu, operie svoje rúcho a bude nečistý až do večera. 41 A každý plaz, ktorý sa plazí po zemi, ošklivým vám bude; nebude sa jesť. 42 Ničoho z toho, čo sa plazí po bruchu, ani ničoho z toho, čo lezie po štyroch, ako ani ničoho, čo má viacej nôh, nech už by to bol akýkoľvek plaz, ktorý sa plazí po zemi, nebudete ich jesť, lebo sú ošklivosťou. 43 Nezošklivujte svojich duší nijakým plazom, ktorý sa plazí, a nezanečisťujte sa nimi, a boli by ste zanečistení nimi. 44 Lebo ja som Hospodin, váš Bôh, a preto sa posvätíte a budete svätí, lebo ja som svätý, a nezanečisťujte svojich duší nijakým plazom, ktorý sa hýbe na zemi, 45 lebo ja som Hospodin, ktorý som vás vyviedol hore z Egyptskej zeme, aby som vám bol Bohom, a preto budete svätí, lebo ja som svätý. 46 Toto je zákon, týkajúci sa hoviad a vtáctva a každej duše živej, ktorá sa hýbe vo vodách, ako i každej duše, ktorá sa plazí po zemi, 47 aby sa robil rozdiel medzi nečistým a čistým, medzi zvieraťom, ktoré sa jie, a medzi zvieraťom, ktoré sa nejie.

3Moj 11, 1-47

Verš 32
A všetko, na čo by padlo niečo z nich, keď by boly mŕtve, bude nečistým. Každá nádoba z dreva alebo rúcho alebo koža alebo mech, každá nádoba alebo nástroj, ktorými sa robí nejaká práca, vloží sa do vody, a bude to nečistým až do večera a potom bude čisté.
Lv 15:12 - Hlinená nádoba, ktorej by sa dotkol tečúci, sa rozbije, a každá nádoba drevená sa umyje vodou.

Verš 2
Hovorte synom Izraelovým a povedzte: Toto sú zvieratá, ktoré budete jesť zpomedzi všetkých zvierat, ktoré sú na zemi.
Dt 14:4 - Toto sú hovädá, ktoré budete jesť: vola, ovcu a kozu,
Sk 10:14 - A Peter povedal: nijakým činom, Pane, lebo som nikdy nejedol ničoho obecného alebo nečistého.

Verš 44
Lebo ja som Hospodin, váš Bôh, a preto sa posvätíte a budete svätí, lebo ja som svätý, a nezanečisťujte svojich duší nijakým plazom, ktorý sa hýbe na zemi,
Lv 19:2 - Hovor celej obci synov Izraelových a povieš im: Svätí budete, lebo ja som svätý, Hospodin, váš Bôh.
Lv 20:7 - Preto sa posväťte a budete svätí, lebo ja som Hospodin, váš Bôh.
1Pt 1:16 - Pretože je napísané: Buďte svätí, lebo ja som svätý!

Lv 11,1 - O levitskej čistote pozri úvod do Levitika 2.3.

Lv 11,1-8 - Porov. aj Dt 14,4.5. Rozdelenie zvierat je nie prírodopisné, lenže v tom čase toto rozdeľovanie vyhovovalo, bolo to podelenie ľudové, podľa zdania ľudí, a nie podľa vedeckého výskumu.Jazvec (hebr. šáfan) a zajac sa rátajú medzi prežúvavce, pretože pohybujú pyskom, akoby prežúvali. Sväté písmo sa tým však nemýli; veď svätopiscovi tu nejde o iné, ako o zákaz nejesť tieto zvieratá.

Lv 11,9-12 - Mohli sa jesť ryby, čo majú plutvy a šupiny, zakazovali sa hady, mloky a raky.

Lv 11,13-19 - Vtáky, hebr. 'oph, neoznačuje len vtáky vo vlastnom zmysle slova, lež všetko, čo lieta. Preto zaraďuje sa sem aj netopier (v. 19). Autori rozlične vykladajú hebrejské mená uvedených vtákov. Treba sa priznať, že mnohé mená týchto vtákov dnes nevieme už presne stotožniť.

Lv 11,24-28 - Zákon robí rozdiel, či sa niekto dotkol zdochliny len letmo, alebo či dotyk trval dlhšie.

Lv 11,29-38 - Vyratúvajú sa len najznámejšie druhy; bolo ich však omnoho viac. Nie je isté, či ide o krta, alebo o stonožku.Studne a pramene sa neznečistili, i keď padlo do nich niektoré zo spomenutých zvierat (v. 36). Odtokom a prítokom voda sa sama očistila.

Lv 11,43-45 - Prestúpenie zákazu týkalo by sa napokon aj čistoty duše. Neposlušnosťou by sa aj duša poškvrnila.