Hľadaný výraz: 1Kr 2,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 „Ja idem cestou, ktorou ide celý svet; buď silný a vzmuž sa!

1

mail   print   facebook   twitter