Hľadaný výraz: psalms 114, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Keď Izrael vyšiel z Egypta, dom Jakubov spomedzi ľudu cudzieho, 2 Judea sa stala jeho svätyňou, Izrael jeho kráľovstvom. 3 More to videlo a zutekalo, Jordán sa naspäť obrátil; 4 vrchy poskakovali ako barance, pahorky ako jahňatá. 5 Čo ti je, more, že utekáš, a tebe, Jordán, že sa naspäť obraciaš? 6 Vrchy, prečo poskakujete ako barance a vy, pahorky, ako jahňatá? 7 Zachvej sa, zem, pred tvárou Pánovou, pred tvárou Boha Jakubovho, 8 čo skalu mení na jazerá vôd a kameň na pramene vôd.

1

mail   print   facebook   twitter