Hľadaný výraz: 2Sam 6,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 Dávid a celý Izrael tancovali z celej sily pred Pánom pri piesňach (za sprievodu) citár, hárf, bubienkov, zvončekov a cimbalov.

1

mail   print   facebook   twitter