Hľadaný výraz: amos 4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Čujte toto slovo, kravy bášanské, čo ste na vrchu Samárie, utláčate maličkých, ubíjate biednych a vravíte svojim pánom: „Daj, chceme piť!“ 2 Pán sa na svoju svätosť zaprisahal: „Hľa, prídu na vás dni, keď vás odvedú za hákmi a zvyšky z vás za rybárskymi udicami. 3 Cez trhliny prejdete, každá rovnou cestou, a vyhodia vás na Hermon“ - hovorí Pán. 4 „Poďte do Betelu a hrešte, do Galgaly a hrešte viac, prinášajte ráno svoje obety a každé tri dni svoje desiatky! 5 Páľte z kvasu ďakovnú obetu, volajte, oznamujte dobrovoľné obety, keď to tak ľúbite, synovia Izraela“ - hovorí Pán, Jahve. 6 „Preto ja som vám dal prázdne zuby vo všetkých vašich mestách a nedostatok chleba na všetkých vašich miestach, ale neobrátili ste sa ku mne“ - hovorí Pán. 7 „Ja som vám odoprel dážď, keď boli ešte tri mesiace do žatvy; i dal som pršať nad jedným mestom a nad iným mestom som pršať nedal; jeden ostredok dážď zvlažil, kým ostredok, na ktorý nepadal dážď, vyschol. 8 Dve-tri mestá sa tackali k jednému mestu, aby sa napili vody, ale nezahasili smäd, a predsa ste sa neobrátili ku mne“ - hovorí Pán. 9 „Bil som vás úpalom a sneťou; množstvo vašich záhrad a vinohradov, vašich figovníkov a olív zožrali kobylky; no neobrátili ste sa ku mne“ - hovorí Pán. 10 „Poslal som na vás mor ako v Egypte, porazil som mečom vašich mladíkov spolu s vašimi krásnymi koňmi a nechal som, nech vám vniká do nosov zápach vašich táborov; no neobrátili ste sa ku mne“ - hovorí Pán. 11 „A vyvrátil som vás, ako vyvrátil Boh Sodomu a Gomoru, že ste boli ako hlaveň vytrhnutá z vatry; no neobrátili ste sa ku mne“ - hovorí Pán. 12 „Preto takto naložím s tebou, Izrael; keďže takto naložím s tebou, chystaj sa pred svojho Boha, Izrael. 13 Lebo, hľa, utvára kopce a tvorí vietor a oznamuje človeku, čo je jeho úmysel, tvorí svitanie a tmu a kráča po výšinách zeme: Jahve, Boh zástupov, je jeho meno.“

1

mail   print   facebook   twitter