výhody registrácie

Kniha Genezis

Biblia - Sväté písmo

(UKJV - Anglický - Updated King James)

Gn 5, 1-32

1 "This is the book of the generations of Adam. In the day that God created man, in the likeness of God made he him; " 2 "Male and female created he them; and blessed them, and called their name Adam, in the day when they were created. " 3 "And Adam lived an hundred and thirty years, and brings forth a son in his own likeness, and after his image; and called his name Seth: " 4 And the days of Adam after he had begotten Seth were eight hundred years: and he brings forth sons and daughters: 5 And all the days that Adam lived were nine hundred and thirty years: and he died. 6 And Seth lived an hundred and five years, and brings forth Enos: 7 And Seth lived after he brings forth Enos eight hundred and seven years, and brings forth sons and daughters: 8 And all the days of Seth were nine hundred and twelve years: and he died. 9 And Enos lived ninety years, and brings forth Cainan: 10 And Enos lived after he brings forth Cainan eight hundred and fifteen years, and brings forth sons and daughters: 11 And all the days of Enos were nine hundred and five years: and he died. 12 And Cainan lived seventy years and brings forth Mahalaleel: 13 And Cainan lived after he brings forth Mahalaleel eight hundred and forty years, and brings forth sons and daughters: 14 And all the days of Cainan were nine hundred and ten years: and he died. 15 And Mahalaleel lived sixty and five years, and brings forth Jared: 16 And Mahalaleel lived after he brings forth Jared eight hundred and thirty years, and brings forth sons and daughters: 17 And all the days of Mahalaleel were eight hundred ninety and five years: and he died. 18 And Jared lived an hundred sixty and two years, and he brings forth Enoch: 19 And Jared lived after he brings forth Enoch eight hundred years, and brings forth sons and daughters: 20 And all the days of Jared were nine hundred sixty and two years: and he died. 21 And Enoch lived sixty and five years, and brings forth Methuselah: 22 And Enoch walked with God after he brings forth Methuselah three hundred years, and brings forth sons and daughters: 23 And all the days of Enoch were three hundred sixty and five years: 24 "And Enoch walked with God: and he was not; for God took him. " 25 And Methuselah lived an hundred eighty and seven years, and brings forth Lamech. 26 And Methuselah lived after he brings forth Lamech seven hundred eighty and two years, and brings forth sons and daughters: 27 And all the days of Methuselah were nine hundred sixty and nine years: and he died. 28 And Lamech lived an hundred eighty and two years, and brings forth a son: 29 And he called his name Noah, saying, This same shall comfort us concerning our work and toil of our hands, because of the ground which the LORD has cursed. 30 And Lamech lived after he brings forth Noah five hundred ninety and five years, and brings forth sons and daughters: 31 And all the days of Lamech were seven hundred seventy and seven years: and he died. 32 And Noah was five hundred years old: and Noah brings forth Shem, Ham, and Japheth.

Gn 5, 1-32

Verš 1
"This is the book of the generations of Adam. In the day that God created man, in the likeness of God made he him; "
Gn 1:26 - And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps upon the earth.
Gn 9:6 - Whoso sheds man's blood, by man shall his blood be shed: for in the image of God made he man.
1Kor 11:7 - For a man indeed ought not to cover his head, forasmuch as he is the image and glory of God: but the woman is the glory of the man.

Verš 2
"Male and female created he them; and blessed them, and called their name Adam, in the day when they were created. "
Gn 1:26 - And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps upon the earth.
Mt 19:4 - And he answered and said unto them, Have all of you not read, that he which made them at the beginning made them male and female,
Mk 10:6 - But from the beginning of the creation God made them male and female.

Verš 4
And the days of Adam after he had begotten Seth were eight hundred years: and he brings forth sons and daughters:
1Krn 1:1 - Adam, Sheth, Enosh,

Verš 6
And Seth lived an hundred and five years, and brings forth Enos:
Gn 4:26 - "And to Seth, to him also there was born a son; and he called his name Enos: then began men to call upon the name of the LORD. "

Verš 9
And Enos lived ninety years, and brings forth Cainan:
1Krn 1:2 - Kenan, Mahalaleel, Jered,

Verš 18
And Jared lived an hundred sixty and two years, and he brings forth Enoch:
1Krn 1:3 - Henoch, Methuselah, Lamech,

Verš 21
And Enoch lived sixty and five years, and brings forth Methuselah:
Júd 1:14 - And Enoch also, the seventh from Adam, prophesied of these, saying, Behold, the Lord comes with ten thousands of his saints,

Verš 22
And Enoch walked with God after he brings forth Methuselah three hundred years, and brings forth sons and daughters:
Heb 11:5 - "By faith Enoch was translated that he should not see death; and was not found, because God had translated him: for before his translation he had this testimony, that he pleased God. "

Verš 24
"And Enoch walked with God: and he was not; for God took him. "
2Kr 2:11 - "And it came to pass, as they still went on, and talked, that, behold, there appeared a chariot of fire, and horses of fire, and parted them both asunder; and Elijah went up by a whirlwind into heaven. "
Heb 11:5 - "By faith Enoch was translated that he should not see death; and was not found, because God had translated him: for before his translation he had this testimony, that he pleased God. "

Gn 5,1 - "Zoznam", hebr. séfer, značí síce v prvom rade ,knihu', ale aj akýkoľvek ,menší spis, záznam', teda aj ,zoznam'.

Gn 5,2-32 - V rodostrome Setitovcov od Adama až po Lamecha, otca Noemovho, je desať generácií. Udané sú roky tých mužov, čo predstavovali jednotlivé generácie. Na prvý pohľad by sa teda zdalo, že ľahko možno určiť čas od stvorenia sveta do potopy sveta, od Adama po Noema. Stačilo by sčítať celkové roky desiatich predstaviteľov spomenutých generácii a došli by sme k presnému poznaniu času od stvorenia prvého človeka až po potopu sveta. Treba si však uvedomiť, že svätopiscovi nešlo tak o určenie času, o chronológiu, ako skôr o to, aby poukázal na pôvod jednotlivých rodín od Adama po Noema, potom od Noema po Abraháma a napokon od Abraháma po Jakuba a izraelský národ; v tomto národe sa vyplní protoevanjelium, ktoré sa medzičasom znova a znova prísľubom Božím potvrdzuje. Na dokázanie tohto faktu stačí uviesť, že v Svätom písme sú genealógie na niektorých miestach neúplné, nezhodujú sa ani v menách (Mt 1,8 n.; 1 Krn 3,10 n. atď.). Preto právom možno predpokladať, že v rodostrome sú vynechané niektoré generácie, ako keby v reťazi vypadli niektoré ohnivká. – O mimoriadne dlhom veku patriarchov možno povedať iba toľko, že ho nachádzame len v najstaršej vrstve Pentateuchu, kde sa s obľubou narába so symbolickými číslami, ktoré my už dnes nerozriešime. Babylonské záznamy uvádzajú pri starých kráľoch ešte oveľa vyšší vek.

Gn 5,21-24 - Henoch sa líši od ostatných patriarchov tým, že jeho život je znateľne kratší, počet jeho rokov sa dokonale zhoduje s počtom dní slnečného roku, Písmo o ňom hovorí, že "chodil s Bohom", ako neskôr o Noemovi a "Boh ho vzal", ako Eliáša. Preto je veľkou postavou židovskej tradície, ktorá ho stavia za príklad svojej nábožnosti.