výhody registrácie

Kniha Genezis

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Gn 5, 1-32

1 זה ספר תולדת אדם ביום ברא אלהים אדם בדמות אלהים עשה אתו׃ 2 זכר ונקבה בראם ויברך אתם ויקרא את שמם אדם ביום הבראם׃ 3 ויחי אדם שלשים ומאת שנה ויולד בדמותו כצלמו ויקרא את שמו שת׃ 4 ויהיו ימי אדם אחרי הולידו את שת שמנה מאת שנה ויולד בנים ובנות׃ 5 ויהיו כל ימי אדם אשר חי תשע מאות שנה ושלשים שנה וימת׃ 6 ויחי שת חמש שנים ומאת שנה ויולד את אנוש׃ 7 ויחי שת אחרי הולידו את אנוש שבע שנים ושמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות׃ 8 ויהיו כל ימי שת שתים עשרה שנה ותשע מאות שנה וימת׃ 9 ויחי אנוש תשעים שנה ויולד את קינן׃ 10 ויחי אנוש אחרי הולידו את קינן חמש עשרה שנה ושמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות׃ 11 ויהיו כל ימי אנוש חמש שנים ותשע מאות שנה וימת׃ 12 ויחי קינן שבעים שנה ויולד את מהללאל׃ 13 ויחי קינן אחרי הולידו את מהללאל ארבעים שנה ושמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות׃ 14 ויהיו כל ימי קינן עשר שנים ותשע מאות שנה וימת׃ 15 ויחי מהללאל חמש שנים וששים שנה ויולד את ירד׃ 16 ויחי מהללאל אחרי הולידו את ירד שלשים שנה ושמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות׃ 17 ויהיו כל ימי מהללאל חמש ותשעים שנה ושמנה מאות שנה וימת׃ 18 ויחי ירד שתים וששים שנה ומאת שנה ויולד את חנוך׃ 19 ויחי ירד אחרי הולידו את חנוך שמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות׃ 20 ויהיו כל ימי ירד שתים וששים שנה ותשע מאות שנה וימת׃ 21 ויחי חנוך חמש וששים שנה ויולד את מתושלח׃ 22 ויתהלך חנוך את האלהים אחרי הולידו את מתושלח שלש מאות שנה ויולד בנים ובנות׃ 23 ויהי כל ימי חנוך חמש וששים שנה ושלש מאות שנה׃ 24 ויתהלך חנוך את האלהים ואיננו כי לקח אתו אלהים׃ 25 ויחי מתושלח שבע ושמנים שנה ומאת שנה ויולד את למך׃ 26 ויחי מתושלח אחרי הולידו את למך שתים ושמונים שנה ושבע מאות שנה ויולד בנים ובנות׃ 27 ויהיו כל ימי מתושלח תשע וששים שנה ותשע מאות שנה וימת׃ 28 ויחי למך שתים ושמנים שנה ומאת שנה ויולד בן׃ 29 ויקרא את שמו נח לאמר זה ינחמנו ממעשנו ומעצבון ידינו מן האדמה אשר אררה יהוה׃ 30 ויחי למך אחרי הולידו את נח חמש ותשעים שנה וחמש מאת שנה ויולד בנים ובנות׃ 31 ויהי כל ימי למך שבע ושבעים שנה ושבע מאות שנה וימת׃ 32 ויהי נח בן חמש מאות שנה ויולד נח את שם את חם ואת יפת׃

Gn 5, 1-32

Verš 1
זה ספר תולדת אדם ביום ברא אלהים אדם בדמות אלהים עשה אתו׃
Gn 1:26 - ויאמר אלהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמש הרמש על הארץ׃
Gn 9:6 - שפך דם האדם באדם דמו ישפך כי בצלם אלהים עשה את האדם׃
1Kor 11:7 - והאיש איננו חיב לכסות את ראשו כי הוא צלם אלהים וכבודו אבל האשה היא כבוד האיש׃

Verš 2
זכר ונקבה בראם ויברך אתם ויקרא את שמם אדם ביום הבראם׃
Gn 1:26 - ויאמר אלהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמש הרמש על הארץ׃
Mt 19:4 - ויען ויאמר אליהם הלא קראתם כי עשה בראשית זכר ונקבה עשה אתם׃
Mk 10:6 - אבל מראשית הבריאה זכר ונקבה עשה אתם אלהים׃

Verš 4
ויהיו ימי אדם אחרי הולידו את שת שמנה מאת שנה ויולד בנים ובנות׃
1Krn 1:1 - אדם שת אנוש׃

Verš 6
ויחי שת חמש שנים ומאת שנה ויולד את אנוש׃
Gn 4:26 - ולשת גם הוא ילד בן ויקרא את שמו אנוש אז הוחל לקרא בשם יהוה׃

Verš 9
ויחי אנוש תשעים שנה ויולד את קינן׃
1Krn 1:2 - קינן מהללאל ירד׃

Verš 18
ויחי ירד שתים וששים שנה ומאת שנה ויולד את חנוך׃
1Krn 1:3 - חנוך מתושלח למך׃

Verš 21
ויחי חנוך חמש וששים שנה ויולד את מתושלח׃
Júd 1:14 - וגם חנוך השביעי לאדם נבא לאלה לאמר הנה יהוה בא ברבבת קדשיו׃

Verš 22
ויתהלך חנוך את האלהים אחרי הולידו את מתושלח שלש מאות שנה ויולד בנים ובנות׃
Heb 11:5 - באמונה לקח חנוך לבלתי ראותו המות ואיננו כי לקח אתו אלהים והועד עליו לפני הלקחו כי את האלהים התהלך׃

Verš 24
ויתהלך חנוך את האלהים ואיננו כי לקח אתו אלהים׃
2Kr 2:11 - ויהי המה הלכים הלוך ודבר והנה רכב אש וסוסי אש ויפרדו בין שניהם ויעל אליהו בסערה השמים׃
Heb 11:5 - באמונה לקח חנוך לבלתי ראותו המות ואיננו כי לקח אתו אלהים והועד עליו לפני הלקחו כי את האלהים התהלך׃

Gn 5,1 - "Zoznam", hebr. séfer, značí síce v prvom rade ,knihu', ale aj akýkoľvek ,menší spis, záznam', teda aj ,zoznam'.

Gn 5,2-32 - V rodostrome Setitovcov od Adama až po Lamecha, otca Noemovho, je desať generácií. Udané sú roky tých mužov, čo predstavovali jednotlivé generácie. Na prvý pohľad by sa teda zdalo, že ľahko možno určiť čas od stvorenia sveta do potopy sveta, od Adama po Noema. Stačilo by sčítať celkové roky desiatich predstaviteľov spomenutých generácii a došli by sme k presnému poznaniu času od stvorenia prvého človeka až po potopu sveta. Treba si však uvedomiť, že svätopiscovi nešlo tak o určenie času, o chronológiu, ako skôr o to, aby poukázal na pôvod jednotlivých rodín od Adama po Noema, potom od Noema po Abraháma a napokon od Abraháma po Jakuba a izraelský národ; v tomto národe sa vyplní protoevanjelium, ktoré sa medzičasom znova a znova prísľubom Božím potvrdzuje. Na dokázanie tohto faktu stačí uviesť, že v Svätom písme sú genealógie na niektorých miestach neúplné, nezhodujú sa ani v menách (Mt 1,8 n.; 1 Krn 3,10 n. atď.). Preto právom možno predpokladať, že v rodostrome sú vynechané niektoré generácie, ako keby v reťazi vypadli niektoré ohnivká. – O mimoriadne dlhom veku patriarchov možno povedať iba toľko, že ho nachádzame len v najstaršej vrstve Pentateuchu, kde sa s obľubou narába so symbolickými číslami, ktoré my už dnes nerozriešime. Babylonské záznamy uvádzajú pri starých kráľoch ešte oveľa vyšší vek.

Gn 5,21-24 - Henoch sa líši od ostatných patriarchov tým, že jeho život je znateľne kratší, počet jeho rokov sa dokonale zhoduje s počtom dní slnečného roku, Písmo o ňom hovorí, že "chodil s Bohom", ako neskôr o Noemovi a "Boh ho vzal", ako Eliáša. Preto je veľkou postavou židovskej tradície, ktorá ho stavia za príklad svojej nábožnosti.