výhody registrácie

Kniha Genezis

Biblia - Sväté písmo

(UKJV - Anglický - Updated King James)

Gn 35, 1-29

1 And God said unto Jacob, Arise, go up to Bethel, and dwell there: and make there an altar unto God, that appeared unto you when you fled from the face of Esau your brother. 2 Then Jacob said unto his household, and to all that were with him, Put away the strange gods that are among you, and be clean, and change your garments: 3 "And let us arise, and go up to Bethel; and I will make there an altar unto God, who answered me in the day of my distress, and was with me in the way which I went. " 4 "And they gave unto Jacob all the strange gods which were in their hand, and all their earrings which were in their ears; and Jacob hid them under the oak which was by Shechem. " 5 And they journeyed: and the terror of God was upon the cities that were round about them, and they did not pursue after the sons of Jacob. 6 So Jacob came to Luz, which is in the land of Canaan, that is, Bethel, he and all the people that were with him. 7 And he built there an altar, and called the place Elbethel: because there God appeared unto him, when he fled from the face of his brother. 8 But Deborah Rebekah's nurse died, and she was buried beneath Bethel under an oak: and the name of it was called Allonbachuth. 9 And God appeared unto Jacob again, when he came out of Padanaram, and blessed him. 10 And God said unto him, Your name is Jacob: your name shall not be called any more Jacob, but Israel shall be your name: and he called his name Israel. 11 "And God said unto him, I am God Almighty: be fruitful and multiply; a nation and a company of nations shall be of you, and kings shall come out of your loins; " 12 And the land which I gave Abraham and Isaac, to you I will give it, and to your seed after you will I give the land. 13 And God went up from him in the place where he talked with him. 14 And Jacob set up a pillar in the place where he talked with him, even a pillar of stone: and he poured a drink offering thereon, and he poured oil thereon. 15 And Jacob called the name of the place where God spoke with him, Bethel. 16 "And they journeyed from Bethel; and there was but a little way to come to Ephrath: and Rachel travailed, and she had hard labour. " 17 "And it came to pass, when she was in hard labour, that the midwife said unto her, Fear not; you shall have this son also. " 18 And it came to pass, as her soul was in departing, (for she died) that she called his name Benoni: but his father called him Benjamin. 19 And Rachel died, and was buried in the way to Ephrath, which is Bethlehem. 20 And Jacob set a pillar upon her grave: that is the pillar of Rachel's grave unto this day. 21 And Israel journeyed, and spread his tent beyond the tower of Edar. 22 And it came to pass, when Israel dwelt in that land, that Reuben went and lay with Bilhah his father's concubine: and Israel heard it. Now the sons of Jacob were twelve: 23 "The sons of Leah; Reuben, Jacob's firstborn, and Simeon, and Levi, and Judah, and Issachar, and Zebulun: " 24 "The sons of Rachel; Joseph, and Benjamin: " 25 "And the sons of Bilhah, Rachel's handmaid; Dan, and Naphtali: " 26 And the sons of Zilpah, Leah's handmaid: Gad, and Asher: these are the sons of Jacob, which were born to him in Padanaram. 27 And Jacob came unto Isaac his father unto Mamre, unto the city of Arbah, which is Hebron, where Abraham and Isaac sojourned. 28 And the days of Isaac were an hundred and fourscore years. 29 And Isaac gave up the spirit, and died, and was gathered unto his people, being old and full of days: and his sons Esau and Jacob buried him.

Gn 35, 1-29

Verš 1
And God said unto Jacob, Arise, go up to Bethel, and dwell there: and make there an altar unto God, that appeared unto you when you fled from the face of Esau your brother.
Gn 28:12 - And he dreamed, and behold a ladder set up on the earth, and the top of it reached to heaven: and behold the angels of God ascending and descending on it.
Gn 27:43 - "Now therefore, my son, obey my voice; arise, flee you to Laban my brother to Haran; "

Verš 7
And he built there an altar, and called the place Elbethel: because there God appeared unto him, when he fled from the face of his brother.
Gn 28:19 - And he called the name of that place Bethel: but the name of that city was called Luz at the first.

Verš 9
And God appeared unto Jacob again, when he came out of Padanaram, and blessed him.
Oz 12:4 - "Yea, he had power over the angel, and prevailed: he wept, and made supplication unto him: he found him in Bethel, and there he spoke with us; "

Verš 10
And God said unto him, Your name is Jacob: your name shall not be called any more Jacob, but Israel shall be your name: and he called his name Israel.
Gn 32:28 - And he said, Your name shall be called no more Jacob, but Israel: for as a prince have you power with God and with men, and have prevailed.
2Kr 17:34 - "Unto this day they do after the former manners: they fear not the LORD, neither do they after their statutes, or after their ordinances, or after the law and commandment which the LORD commanded the children of Jacob, whom he named Israel; "

Verš 11
"And God said unto him, I am God Almighty: be fruitful and multiply; a nation and a company of nations shall be of you, and kings shall come out of your loins; "
Gn 17:1 - "And when Abram was ninety years old and nine, the LORD appeared to Abram, and said unto him, I am the Almighty God; walk before me, and be you perfect. "
Gn 28:3 - "And God Almighty bless you, and make you fruitful, and multiply you, that you may be a multitude of people; "
Gn 48:3 - And Jacob said unto Joseph, God Almighty appeared unto me at Luz in the land of Canaan, and blessed me,
Gn 17:6 - And I will make you exceeding fruitful, and I will make nations of you, and kings shall come out of you.
Gn 17:16 - "And I will bless her, and give you a son also of her: yea, I will bless her, and she shall be a mother of nations; kings of people shall be of her. "
Mt 1:6 - "And Jesse brings forth David the king; and David the king brings forth Solomon of her that had been the wife of Urias; "

Verš 14
And Jacob set up a pillar in the place where he talked with him, even a pillar of stone: and he poured a drink offering thereon, and he poured oil thereon.
Gn 28:18 - And Jacob rose up early in the morning, and took the stone that he had put for his pillows, and set it up for a pillar, and poured oil upon the top of it.

Verš 19
And Rachel died, and was buried in the way to Ephrath, which is Bethlehem.
Gn 48:7 - "And as for me, when I came from Padan, Rachel died by me in the land of Canaan in the way, when yet there was but a little way to come unto Ephrath: and I buried her there in the way of Ephrath; the same is Bethlehem. "

Verš 22
And it came to pass, when Israel dwelt in that land, that Reuben went and lay with Bilhah his father's concubine: and Israel heard it. Now the sons of Jacob were twelve:
Gn 49:4 - "Unstable as water, you shall not excel; because you went up to your father's bed; then defiled you it: he went up to my couch. "

Verš 23
"The sons of Leah; Reuben, Jacob's firstborn, and Simeon, and Levi, and Judah, and Issachar, and Zebulun: "
Gn 46:8 - And these are the names of the children of Israel, which came into Egypt, Jacob and his sons: Reuben, Jacob's firstborn.
Ex 1:2 - Reuben, Simeon, Levi, and Judah,

Verš 29
And Isaac gave up the spirit, and died, and was gathered unto his people, being old and full of days: and his sons Esau and Jacob buried him.
Gn 25:8 - "Then Abraham gave up the spirit, and died in a good old age, an old man, and full of years; and was gathered to his people. "

Gn 35,1 - Po tom, ako sa Jakubovi synovia tak nepriateľsky zachovali k obyvateľom Sichemu, Jakub nemohol sa tam dlhšie zdržovať. Aj Pán vyžaduje od Jakuba, aby sa pobral na miesto, kde mu prisľúbil pred odchodom do Mezopotámie svoju pomoc a ochranu (28,10 n.).

Gn 35,2-4 - Vtedy Jakub plní aj sľub, čo bol urobil už dávno predtým, že totiž bude slúžiť len pravému Bohu, Pánovi (28,21.22). Cudzí bohovia sú terafim, čo Ráchel vzala z otcovského domu, a tiež nejaké sošky, ktoré Jakubovi synovia odniesli ako korisť zo Sichemu. Krúžky neboli len ozdobou, ale aj amuletmi, čo mali zaručiť istotu pre toho, ktorý ich nosieval. Teda bola to povera, ktorá mala za podklad mnohobožstvo. Išli na posvätné miesto, mali sa teda očistiť: umyť a preobliecť. Vonkajšok však mal vyjadrovať vnútro.

Gn 35,16-20 - Efrata je staršie pomenovanie Betlehema. Efrata značí Krajinu plodov, Betlehem zasa Dom chleba.

Gn 35,21-22 - Veža stáda, hebr. migdal'éder, takto sa volala preto, že slúžila pastierom za prístrešie, keď v noci strážievali stáda. Stála medzi Betlehemom a Hebronom (Lk 2,9 n.). Jakuba už zarmútili dvaja synovia, Simeon a Lévi (34,30), a teraz ho zarmucuje Ruben hanebným skutkom, ktorý Jakub nezabudne a zbaví preň Rubena práva prvorodeného (49,4).

Gn 35,27-29 - Mambre pozri 13,18, Kirjat-Arbe (23,2). Pripojil sa k svojmu ľudu – pozri 25,8. Izáka pochovali v jaskyni Makpele (49,31, porov. s 25,9 a 23,19). – Jakub mal pri otcovej smrti 120 rokov (25,26) a Jakub mal 108 rokov, keď predali sedemnásťročného Jozefa (37,2), teda Izák žil ešte po predaní Jozefa dvanásť rokov, keďže všetkých rokov Izákových bolo 180. Svätopisec opisuje smrť Izákovu vopred a len potom udalosti, ktoré sa zbehli okolo Jozefa.