výhody registrácie

Kniha Genezis

Biblia - Sväté písmo

(UKJV - Anglický - Updated King James)

Gn 15, 1-21

1 After these things the word of the LORD came unto Abram in a vision, saying, Fear not, Abram: I am your shield, and your exceeding great reward. 2 And Abram said, LORD God, what will you give me, seeing I go childless, and the steward of my house is this Eliezer of Damascus? 3 And Abram said, Behold, to me you have given no seed: and, lo, one born in my house is mine heir. 4 "And, behold, the word of the LORD came unto him, saying, This shall not be your heir; but he that shall come forth out of your own bowels shall be your heir. " 5 And he brought him forth abroad, and said, Look now toward heaven, and tell the stars, if you be able to number them: and he said unto him, So shall your seed be. 6 "And he believed in the LORD; and he counted it to him for righteousness. " 7 And he said unto him, I am the LORD that brought you out of Ur of the Chaldees, to give you this land to inherit it. 8 And he said, LORD God, whereby shall I know that I shall inherit it? 9 And he said unto him, Take me an heifer of three years old, and a she goat of three years old, and a ram of three years old, and a turtledove, and a young pigeon. 10 And he took unto him all these, and divided them in the midst, and laid each piece one against another: but the birds divided he not. 11 And when the fowls came down upon the carcasses, Abram drove them away. 12 "And when the sun was going down, a deep sleep fell upon Abram; and, lo, an horror of great darkness fell upon him. " 13 "And he said unto Abram, Know certainly that your seed shall be a stranger in a land that is not their's, and shall serve them; and they shall afflict them four hundred years; " 14 And also that nation, whom they shall serve, will I judge: and afterward shall they come out with great substance. 15 "And you shall go to your fathers in peace; you shall be buried in a good old age. " 16 But in the fourth generation they shall come here again: for the iniquity of the Amorites is not yet full. 17 And it came to pass, that, when the sun went down, and it was dark, behold a smoking furnace, and a burning lamp that passed between those pieces. 18 In the same day the LORD made a covenant with Abram, saying, Unto your seed have I given this land, from the river of Egypt unto the great river, the river Euphrates: 19 The Kenites, and the Kenizzites, and the Kadmonites, 20 And the Hittites, and the Perizzites, and the Rephaims, 21 And the Amorites, and the Canaanites, and the Girgashites, and the Jebusites.

Gn 15, 1-21

Verš 1
After these things the word of the LORD came unto Abram in a vision, saying, Fear not, Abram: I am your shield, and your exceeding great reward.
Ž 16:6 - "The lines are fallen unto me in pleasant places; yea, I have a goodly heritage. "
Ž 18:2 - "The LORD is my rock, and my fortress, and my deliverer; my God, my strength, in whom I will trust; my buckler, and the horn of my salvation, and my high tower. "
Ž 19:11 - Moreover by them is your servant warned: and in keeping of them there is great reward.

Verš 5
And he brought him forth abroad, and said, Look now toward heaven, and tell the stars, if you be able to number them: and he said unto him, So shall your seed be.
Ex 32:13 - Remember Abraham, Isaac, and Israel, your servants, to whom you sware by your own self, and said unto them, I will multiply your seed as the stars of heaven, and all this land that I have spoken of will I give unto your seed, and they shall inherit it for ever.
Dt 10:22 - "Your fathers went down into Egypt with threescore and ten persons; and now the LORD your God has made you as the stars of heaven for multitude. "
Rim 4:18 - Who against hope believed in hope, that he might become the father of many nations, according to that which was spoken, So shall your seed be.
Heb 11:12 - Therefore sprang there even of one, and him as good as dead, so many as the stars of the sky in multitude, and as the sand which is by the sea shore innumerable.

Verš 6
"And he believed in the LORD; and he counted it to him for righteousness. "
Rim 4:3 - For what says the scripture? Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness.
Rim 4:9 - Comes this blessedness then upon the circumcision only, or upon the uncircumcision also? for we say that faith was reckoned to Abraham for righteousness.
Rim 4:18 - Who against hope believed in hope, that he might become the father of many nations, according to that which was spoken, So shall your seed be.
Rim 4:22 - And therefore it was imputed to him for righteousness.
Gal 3:6 - Even as Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness.
Jak 2:23 - And the scripture was fulfilled which says, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness: and he was called the Friend of God.

Verš 7
And he said unto him, I am the LORD that brought you out of Ur of the Chaldees, to give you this land to inherit it.
Ž 105:11 - Saying, Unto you will I give the land of Canaan, the lot of your inheritance:

Verš 13
"And he said unto Abram, Know certainly that your seed shall be a stranger in a land that is not their's, and shall serve them; and they shall afflict them four hundred years; "
Ex 12:40 - Now the sojourning of the children of Israel, who dwelt in Egypt, was four hundred and thirty years.
Sk 7:6 - "And God spoke likewise, That his seed should sojourn in a strange land; and that they should bring them into bondage, and plead them evil four hundred years. "
Gal 3:17 - And this I say, that the covenant, that was confirmed before of God in Christ, the law, which was four hundred and thirty years after, cannot nullify, that it should make the promise of no effect.

Verš 14
And also that nation, whom they shall serve, will I judge: and afterward shall they come out with great substance.
Ex 3:22 - "But every woman shall borrow of her neighbour, and of her that sojourns in her house, jewels of silver, and jewels of gold, and raiment: and all of you shall put them upon your sons, and upon your daughters; and all of you shall spoil the Egyptians. "
Ex 11:2 - Speak now in the ears of the people, and let every man borrow of his neighbour, and every woman of her neighbour, jewels of silver and jewels of gold.
Ex 12:35 - "And the children of Israel did according to the word of Moses; and they borrowed of the Egyptians jewels of silver, and jewels of gold, and raiment: "

Verš 15
"And you shall go to your fathers in peace; you shall be buried in a good old age. "
Gn 25:7 - And these are the days of the years of Abraham's life which he lived, an hundred threescore and fifteen years.

Verš 16
But in the fourth generation they shall come here again: for the iniquity of the Amorites is not yet full.
Ex 12:40 - Now the sojourning of the children of Israel, who dwelt in Egypt, was four hundred and thirty years.

Verš 18
In the same day the LORD made a covenant with Abram, saying, Unto your seed have I given this land, from the river of Egypt unto the great river, the river Euphrates:
Gn 12:7 - And the LORD appeared unto Abram, and said, Unto your seed will I give this land: and there built he an altar unto the LORD, who appeared unto him.
Gn 13:15 - For all the land which you see, to you will I give it, and to your seed for ever.
Gn 24:7 - "The LORD God of heaven, which took me from my father's house, and from the land of my kindred, and which spoke unto me, and that swore unto me, saying, Unto your seed will I give this land; he shall send his angel before you, and you shall take a wife unto my son from thence. "
Gn 26:4 - "And I will make your seed to multiply as the stars of heaven, and will give unto your seed all these countries; and in your seed shall all the nations of the earth be blessed; "
Ex 32:13 - Remember Abraham, Isaac, and Israel, your servants, to whom you sware by your own self, and said unto them, I will multiply your seed as the stars of heaven, and all this land that I have spoken of will I give unto your seed, and they shall inherit it for ever.
Dt 1:8 - Behold, I have set the land before you: go in and possess the land which the LORD swore unto your fathers, Abraham, Isaac, and Jacob, to give unto them and to their seed after them.
Dt 34:4 - And the LORD said unto him, This is the land which I swore unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob, saying, I will give it unto your seed: I have caused you to see it with your eyes, but you shall not go over thither.

Gn 15,1-4 - Abram je už dlhší čas v Kanaáne, ale stále je tu ako cudzinec, ktorý sa musí bedlivo starať o svoj majetok. Za jeho dôveru Boh mu teraz prisľubuje ochranu a odmenu, a to vo videní, čiže zjavení. Táto Božia láska dodáva Abramovi smelosti, aby sa požaloval na svoj osud a aby poprosil Pána o ďalšiu priazeň. Čo mu osoží všetko bohatstvo, sláva a zem, keď ju nebude mať komu zanechať? Nemá potomka, teda pre cudzieho sa namáha: "damašský Eliezer bude majiteľom môjho domu". Eliezer bol asi Abramovým otrokom. Volá sa domorodý, lebo sa narodil už v Abramovom dome z otrockých rodičov. Možno predpokladať, že po odlúčení sa od Lota mal Abram úmysel urobiť ho svojím dedičom. Tu Abram vyjadruje prvý raz Pánovi svoju nespokojnosť.

Gn 15,17 - Starý obrad uzatvárania zmluvy, prevzatý z dosvedčených starovekých zvykov: zmluvné strany prechádzajú pomedzi rozpolené zvieratá a vyhlasujú, že ich môže stihnúť osud obetovaných zvierat, ak porušia túto dohodu. – Boh prešiel v podobe dymiacej pece a horiacej fakle. Prešiel sám, lebo jeho zmluva bola jednostranná, keďže to nie je zmluva medzi rovnocennými partnermi (9,9). Ide o slávnostnú zmluvu, spečatenú prísahou (prechodom pomedzi rozpolené zvieratá).