výhody registrácie

Kniha Genezis

Biblia - Sväté písmo

(UKJV - Anglický - Updated King James)

Gn 10, 1-32

1 Now these are the generations of the sons of Noah, Shem, Ham, and Japheth: and unto them were sons born after the flood. 2 "The sons of Japheth; Gomer, and Magog, and Madai, and Javan, and Tubal, and Meshech, and Tiras. " 3 "And the sons of Gomer; Ashkenaz, and Riphath, and Togarmah. " 4 "And the sons of Javan; Elishah, and Tarshish, Kittim, and Dodanim. " 5 "By these were the isles of the Gentiles divided in their lands; every one after his tongue, after their families, in their nations. " 6 "And the sons of Ham; Cush, and Mizraim, and Phut, and Canaan. " 7 "And the sons of Cush; Seba, and Havilah, and Sabtah, and Raamah, and Sabtechah: and the sons of Raamah; Sheba, and Dedan. " 8 And Cush brings forth Nimrod: he began to be a mighty one in the earth. 9 He was a mighty hunter before the LORD: wherefore it is said, Even as Nimrod the mighty hunter before the LORD. 10 And the beginning of his kingdom was Babel, and Erech, and Accad, and Calneh, in the land of Shinar. 11 Out of that land went forth Asshur, and built Nineveh, and the city Rehoboth, and Calah, 12 And Resen between Nineveh and Calah: the same is a great city. 13 And Mizraim brings forth Ludim, and Anamim, and Lehabim, and Naphtuhim, 14 And Pathrusim, and Casluhim, (out of whom came Philistim,) and Caphtorim. 15 And Canaan brings forth Sidon his first born, and Heth, 16 And the Jebusite, and the Amorite, and the Girgasite, 17 And the Hivite, and the Arkite, and the Sinite, 18 And the Arvadite, and the Zemarite, and the Hamathite: and afterward were the families of the Canaanites spread abroad. 19 "And the border of the Canaanites was from Sidon, as you come to Gerar, unto Gaza; as you go, unto Sodom, and Gomorrah, and Admah, and Zeboim, even unto Lasha. " 20 These are the sons of Ham, after their families, after their tongues, in their countries, and in their nations. 21 Unto Shem also, the father of all the children of Eber, the brother of Japheth the elder, even to him were children born. 22 "The children of Shem; Elam, and Asshur, and Arphaxad, and Lud, and Aram. " 23 "And the children of Aram; Uz, and Hul, and Gether, and Mash. " 24 "And Arphaxad brings forth Salah; and Salah brings forth Eber. " 25 "And unto Eber were born two sons: the name of one was Peleg; for in his days was the earth divided; and his brother's name was Joktan. " 26 And Joktan brings forth Almodad, and Sheleph, and Hazarmaveth, and Jerah, 27 And Hadoram, and Uzal, and Diklah, 28 And Obal, and Abimael, and Sheba, 29 And Ophir, and Havilah, and Jobab: all these were the sons of Joktan. 30 And their dwelling was from Mesha, as you go unto Sephar a mount of the east. 31 These are the sons of Shem, after their families, after their tongues, in their lands, after their nations. 32 These are the families of the sons of Noah, after their generations, in their nations: and by these were the nations divided in the earth after the flood.

Gn 10, 1-32

Verš 1
Now these are the generations of the sons of Noah, Shem, Ham, and Japheth: and unto them were sons born after the flood.
1Krn 1:4 - Noah, Shem, Ham, and Japheth.

Verš 2
"The sons of Japheth; Gomer, and Magog, and Madai, and Javan, and Tubal, and Meshech, and Tiras. "
1Krn 1:5 - "The sons of Japheth; Gomer, and Magog, and Madai, and Javan, and Tubal, and Meshech, and Tiras. "

Verš 6
"And the sons of Ham; Cush, and Mizraim, and Phut, and Canaan. "
1Krn 1:8 - "The sons of Ham; Cush, and Mizraim, Put, and Canaan. "

Verš 8
And Cush brings forth Nimrod: he began to be a mighty one in the earth.
1Krn 1:10 - And Cush brings forth Nimrod: he began to be mighty upon the earth.

Verš 22
"The children of Shem; Elam, and Asshur, and Arphaxad, and Lud, and Aram. "
1Krn 1:17 - "The sons of Shem; Elam, and Asshur, and Arphaxad, and Lud, and Aram, and Uz, and Hul, and Gether, and Meshech. "
Gn 11:10 - These are the generations of Shem: Shem was an hundred years old, and brings forth Arphaxad two years after the flood:

Verš 24
"And Arphaxad brings forth Salah; and Salah brings forth Eber. "
1Krn 1:18 - And Arphaxad brings forth Shelah, and Shelah brings forth Eber.

Gn 10,1-32 - V tejto hlave rozpráva svätopisec, ako sa z potomkov Noemových, Sema, Chama a Jafeta, opäť rozrástlo ľudské pokolenie. Takto Mojžiš poukazuje na pôvod Semitov, a teda aj izraelského národa, skrze Noema k Setovi, a tým sa viaže s Adamom. Pretože potomci Jafetovi budú najďalej bývať od Izraela, potomka Semovho, autor hovorí najprv o nich a až nakoniec o Semových potomkoch, lebo ich dejiny bude aj naďalej zaznačovať. Rodostromy troch synov Noemových sú známe aj pod menom "tabula gentium", čiže "listina národov". Je to najstarší doklad o rozdelení a pôvode národov. Tento cenný záznam prevzal Mojžiš zo starých dokumentov azda celý alebo aspoň sčiastky, zostavil ho podľa podania, ktoré treba hľadať u Abraháma. On ho mohol priniesť, keď sa vysťahoval z Chaldejska. Dôkazom toho by bola aj tá okolnosť, že stredom v tejto rozprave je nie Egypt, ale Chaldejsko. "Listina národov", ako sa všeobecne pripúšťa, nie je úplná.

Gn 10,6-7 - Vo veršoch 6–21 uvádzajú sa národy, ktoré pochádzajú od Chama. Je ich tridsať. – Je osobitosťou takýchto starých zoznamov, že sa v nich aj mestá a krajiny uvádzajú ako osoby. Podľa hebrejského spôsobu myslenia majú aj mestá a krajiny svojich "praotcov".

Gn 10,8-12 - V pravlasti všetkých národov, niekde pri Tigrise a Eufrate, vznikli najstaršie štáty. Tu vyniká známa postava, Nimród. On sa postupne stal hrdinom Mezopotámie, ktorú však ťažko identifikovať.

Gn 10,16-20 - Potomstvo Kanaánovo sa rozvetvilo na tieto národy: "Sidon", ktoré bolo síce slávne mesto, lež týmto menom označovala sa aj krajina, neskoršie južná Fenícia. "Hetejci" – o týchto sa donedávna nevedelo skoro nič. Dnes vieme, že pôvodne sídlili v Malej Ázii, oni rozbili niekdajšiu ríšu Hamurapiho. Po r. 1500 tiahli až do Egypta a cestou sa osadzovali aj v dnešnej Palestíne (Hebron, Jeruzalem atď.). "Jebuzejci" obývali okolie dnešného Jeruzalema. Meno "Amorejčania" – Amuri označovalo pôvodne východné národy, neskoršie je to vlastné meno ná rodov, čo sa osadili v južnej a východnej Palestíne, kam prišli od severu. "Gergezejčania" bývali možno v Palestíne, no presnejšie určiť to nevieme. "Hevejci" sa zmocnili kraja v okolí Hermonu, severne od Genezaretského jazera, blízko nich boli "Arachejčania" a "Sinijci". Aj ostatné tri národy osadili sa vo Fenícii. Ako vieme, všetky tieto národy sa prisťahovali zo severovýchodu, teda z územia, kde sa naznačuje miesto biblického raja. – Svätopisec určuje aj hranice Kanaánu, zaiste preto, aby naznačil už teraz tú zem, ktorú Boh prisľúbil patriarchom.

Gn 10,21-30 - Sem bol starším bratom Jafetovým, ale svätopisec ho uvádza posledného, lebo ďalej v Písme bude reč skoro výhradne o jeho potomkoch, pretože Sem bol "praotcom všetkých Heberových synov" – čiže Hebrejov, a tým aj Abrahámovým, z ktorého prostredníctvom Izáka, Jakuba a jeho synov vyvinul sa v Egypte izraelský národ. Teda Hebreji pochádzajú zo Sema. Ako sa zdá, "Hebreji" – Habiru boli pôvodne osobitný národ, meno je známe už v 3. tisícročí pr. Kr. aj z mimobiblických pamiatok. Kmene, známe pod týmto menom, prišli z Malej Ázie do Amorejska a aj do Kanaánu. V Písme sa menuje i Abrahám od Kanaánčanov "Hebrejom" a napokon i všetci Izraeliti, ktorí prišli za Jozueho do Kanaánu, ba niekedy týmto menom sa označujú všetky nasťahované národy do Kanaánu. "Heber" odvádzajú od slovesa ,abar' čo značí ,prejsť' (pravdepodobne cez Eufrat do Západnej Sýrie alebo cez Jordán do Palestíny). V Nm 24,24 pod menom Heber rozumie sa časť Mezopotámie na oboch brehoch Eufratu. A odtiaľ prišiel Abrahám, z Uru Chaldejského.