výhody registrácie

Kniha Genezis

Biblia - Sväté písmo

(SVD - Arabský - Smith van Dyke)

Gn 10, 1-32

1 وهذه مواليد بني نوح. سام وحام ويافث. وولد لهم بنون بعد الطوفان. 2 بنو يافث جومر وماجوج وماداي وياوان وتوبال وماشك وتيراس. 3 وبنو جومر اشكناز وريفاث وتوجرمة. 4 وبنو ياوان أليشة وترشيش وكتّيم ودودانيم. 5 من هؤلاء تفرقت جزائر الامم باراضيهم كل انسان كلسانه حسب قبائلهم باممهم 6 وبنو حام كوش ومصرايم وفوط وكنعان. 7 وبنو كوش سبا وحويلة وسبتة ورعمة وسبتكا. وبنو رعمة شبا وددان. 8 وكوش ولد نمرود الذي ابتدأ يكون جبارا في الارض. 9 الذي كان جبار صيد امام الرب. لذلك يقال كنمرود جبار صيد امام الرب. 10 وكان ابتداء مملكته بابل وآرك واكّد وكلنة في ارض شنعار. 11 من تلك الارض خرج اشور وبنى نينوى ورحوبوث عير وكالح 12 ورسن بين نينوى وكالح. هي المدينة الكبيرة. 13 ومصرايم ولد لوديم وعناميم ولهابيم ونفتوحيم 14 وفتروسيم وكسلوحيم. الذين خرج منهم فلشتيم وكفتوريم. 15 وكنعان ولد صيدون بكره وحثّا 16 واليبوسي والاموري والجرجاشيّ 17 والحّويّ والعرقيّ والسّينيّ 18 والأرواديّ والصّماريّ والحماثيّ. وبعد ذلك تفرقت قبائل الكنعاني. 19 وكانت تخوم الكنعاني من صيدون حينما تجيء نحو جرار الى غزّة وحينما تجيء نحو سدوم وعمورة وأدمة وصبوييم الى لاشع. 20 هؤلاء بنو حام حسب قبائلهم كالسنتهم باراضيهم واممهم 21 وسام ابو كل بني عابر اخو يافث الكبير ولد له ايضا بنون. 22 بنو سام عيلام واشور وارفكشاد ولود وارام. 23 وبنو ارام عوص وحول وجاثر وماش. 24 وارفكشاد ولد شالح وشالح ولد عابر. 25 ولعابر ولد ابنان . ‎اسم الواحد فالج لان في ايامه قسمت الارض. واسم اخيه يقطان. 26 ويقطان ولد ألموداد وشالف وحضرموت ويارح 27 وهدورام واوزال ودقلة 28 وعوبال وأبيمايل وشبا 29 وأوفير وحويلة ويوباب. جميع هؤلاء بنو يقطان. 30 وكان مسكنهم من ميشا حينما تجيء نحو سفار جبل المشرق. 31 هؤلاء بنو سام حسب قبائلهم كالسنتهم باراضيهم حسب اممهم 32 هؤلاء قبائل بني نوح حسب مواليدهم باممهم. ومن هؤلاء تفرقت الامم في الارض بعد الطوفان

Gn 10, 1-32

Verš 1
وهذه مواليد بني نوح. سام وحام ويافث. وولد لهم بنون بعد الطوفان.
1Krn 1:4 - نوح سام حام يافث

Verš 2
بنو يافث جومر وماجوج وماداي وياوان وتوبال وماشك وتيراس.
1Krn 1:5 - بنو يافث جومر وماجوج وماداي وياوان وتوبال وماشك وتيراس.

Verš 6
وبنو حام كوش ومصرايم وفوط وكنعان.
1Krn 1:8 - بنو حام كوش ومصرايم وفوط وكنعان.

Verš 8
وكوش ولد نمرود الذي ابتدأ يكون جبارا في الارض.
1Krn 1:10 - وكوش ولد نمرود الذي ابتدأ يكون جبارا في الارض.

Verš 22
بنو سام عيلام واشور وارفكشاد ولود وارام.
1Krn 1:17 - بنو سام عيلام واشور وارفكشاد ولود وارام وعوص وحول وجاثر وماشك.
Gn 11:10 - هذه مواليد سام. لما كان سام ابن مئة سنة ولد ارفكشاد بعد الطوفان بسنتين.

Verš 24
وارفكشاد ولد شالح وشالح ولد عابر.
1Krn 1:18 - وارفكشاد ولد شالح وشالح ولد عابر.

Gn 10,1-32 - V tejto hlave rozpráva svätopisec, ako sa z potomkov Noemových, Sema, Chama a Jafeta, opäť rozrástlo ľudské pokolenie. Takto Mojžiš poukazuje na pôvod Semitov, a teda aj izraelského národa, skrze Noema k Setovi, a tým sa viaže s Adamom. Pretože potomci Jafetovi budú najďalej bývať od Izraela, potomka Semovho, autor hovorí najprv o nich a až nakoniec o Semových potomkoch, lebo ich dejiny bude aj naďalej zaznačovať. Rodostromy troch synov Noemových sú známe aj pod menom "tabula gentium", čiže "listina národov". Je to najstarší doklad o rozdelení a pôvode národov. Tento cenný záznam prevzal Mojžiš zo starých dokumentov azda celý alebo aspoň sčiastky, zostavil ho podľa podania, ktoré treba hľadať u Abraháma. On ho mohol priniesť, keď sa vysťahoval z Chaldejska. Dôkazom toho by bola aj tá okolnosť, že stredom v tejto rozprave je nie Egypt, ale Chaldejsko. "Listina národov", ako sa všeobecne pripúšťa, nie je úplná.

Gn 10,6-7 - Vo veršoch 6–21 uvádzajú sa národy, ktoré pochádzajú od Chama. Je ich tridsať. – Je osobitosťou takýchto starých zoznamov, že sa v nich aj mestá a krajiny uvádzajú ako osoby. Podľa hebrejského spôsobu myslenia majú aj mestá a krajiny svojich "praotcov".

Gn 10,8-12 - V pravlasti všetkých národov, niekde pri Tigrise a Eufrate, vznikli najstaršie štáty. Tu vyniká známa postava, Nimród. On sa postupne stal hrdinom Mezopotámie, ktorú však ťažko identifikovať.

Gn 10,16-20 - Potomstvo Kanaánovo sa rozvetvilo na tieto národy: "Sidon", ktoré bolo síce slávne mesto, lež týmto menom označovala sa aj krajina, neskoršie južná Fenícia. "Hetejci" – o týchto sa donedávna nevedelo skoro nič. Dnes vieme, že pôvodne sídlili v Malej Ázii, oni rozbili niekdajšiu ríšu Hamurapiho. Po r. 1500 tiahli až do Egypta a cestou sa osadzovali aj v dnešnej Palestíne (Hebron, Jeruzalem atď.). "Jebuzejci" obývali okolie dnešného Jeruzalema. Meno "Amorejčania" – Amuri označovalo pôvodne východné národy, neskoršie je to vlastné meno ná rodov, čo sa osadili v južnej a východnej Palestíne, kam prišli od severu. "Gergezejčania" bývali možno v Palestíne, no presnejšie určiť to nevieme. "Hevejci" sa zmocnili kraja v okolí Hermonu, severne od Genezaretského jazera, blízko nich boli "Arachejčania" a "Sinijci". Aj ostatné tri národy osadili sa vo Fenícii. Ako vieme, všetky tieto národy sa prisťahovali zo severovýchodu, teda z územia, kde sa naznačuje miesto biblického raja. – Svätopisec určuje aj hranice Kanaánu, zaiste preto, aby naznačil už teraz tú zem, ktorú Boh prisľúbil patriarchom.

Gn 10,21-30 - Sem bol starším bratom Jafetovým, ale svätopisec ho uvádza posledného, lebo ďalej v Písme bude reč skoro výhradne o jeho potomkoch, pretože Sem bol "praotcom všetkých Heberových synov" – čiže Hebrejov, a tým aj Abrahámovým, z ktorého prostredníctvom Izáka, Jakuba a jeho synov vyvinul sa v Egypte izraelský národ. Teda Hebreji pochádzajú zo Sema. Ako sa zdá, "Hebreji" – Habiru boli pôvodne osobitný národ, meno je známe už v 3. tisícročí pr. Kr. aj z mimobiblických pamiatok. Kmene, známe pod týmto menom, prišli z Malej Ázie do Amorejska a aj do Kanaánu. V Písme sa menuje i Abrahám od Kanaánčanov "Hebrejom" a napokon i všetci Izraeliti, ktorí prišli za Jozueho do Kanaánu, ba niekedy týmto menom sa označujú všetky nasťahované národy do Kanaánu. "Heber" odvádzajú od slovesa ,abar' čo značí ,prejsť' (pravdepodobne cez Eufrat do Západnej Sýrie alebo cez Jordán do Palestíny). V Nm 24,24 pod menom Heber rozumie sa časť Mezopotámie na oboch brehoch Eufratu. A odtiaľ prišiel Abrahám, z Uru Chaldejského.