výhody registrácie

Kniha Genezis

Biblia - Sväté písmo

(UKJV - Anglický - Updated King James)

Gn 38, 1-30

1 And it came to pass at that time, that Judah went down from his brethren, and turned in to a certain Adullamite, whose name was Hirah. 2 "And Judah saw there a daughter of a certain Canaanite, whose name was Shuah; and he took her, and went in unto her. " 3 "And she conceived, and bare a son; and he called his name Er. " 4 "And she conceived again, and bare a son; and she called his name Onan. " 5 "And she yet again conceived, and bare a son; and called his name Shelah: and he was at Chezib, when she bare him. " 6 And Judah took a wife for Er his firstborn, whose name was Tamar. 7 "And Er, Judah's firstborn, was wicked in the sight of the LORD; and the LORD slew him. " 8 And Judah said unto Onan, Go in unto your brother's wife, and marry her, and raise up seed to your brother. 9 "And Onan knew that the seed should not be his; and it came to pass, when he went in unto his brother's wife, that he spilled it on the ground, lest that he should give seed to his brother. " 10 And the thing which he did displeased the LORD: wherefore he slew him also. 11 Then said Judah to Tamar his daughter in law, Remain a widow at your father's house, till Shelah my son be grown: for he said, Lest possibly he die also, as his brethren did. And Tamar went and dwelt in her father's house. 12 "And in process of time the daughter of Shuah Judah's wife died; and Judah was comforted, and went up unto his sheepshearers to Timnath, he and his friend Hirah the Adullamite. " 13 And it was told Tamar, saying, Behold your father in law goes up to Timnath to shear his sheep. 14 "And she put her widow's garments off from her, and covered her with a vail, and wrapped herself, and sat in an open place, which is by the way to Timnath; for she saw that Shelah was grown, and she was not given unto him to wife. " 15 "When Judah saw her, he thought her to be an harlot; because she had covered her face. " 16 "And he turned unto her by the way, and said, Go to, I pray you, let me come in unto you; (for he knew not that she was his daughter in law.) And she said, What will you give me, that you may come in unto me? " 17 And he said, I will send you a kid from the flock. And she said, Will you give me a pledge, till you send it? 18 And he said, What pledge shall I give you? And she said, Your signet, and your bracelets, and your staff that is in your hand. And he gave it her, and came in unto her, and she conceived by him. 19 And she arose, and went away, and laid by her vail from her, and put on the garments of her widowhood. 20 And Judah sent the kid by the hand of his friend the Adullamite, to receive his pledge from the woman's hand: but he found her not. 21 Then he asked the men of that place, saying, Where is the harlot, that was openly by the way side? And they said, There was no harlot in this place. 22 "And he returned to Judah, and said, I cannot find her; and also the men of the place said, that there was no harlot in this place. " 23 And Judah said, Let her take it to her, lest we be shamed: behold, I sent this kid, and you have not found her. 24 "And it came to pass about three months after, that it was told Judah, saying, Tamar your daughter in law has played the harlot; and also, behold, she is with child by whoredom. And Judah said, Bring her forth, and let her be burnt. " 25 When she was brought forth, she sent to her father in law, saying, By the man, whose these are, am I with child: and she said, Discern, I pray you, whose are these, the signet, and bracelets, and staff. 26 "And Judah acknowledged them, and said, She has been more righteous than I; because that I gave her not to Shelah my son. And he had sexual contact with her again no more. " 27 And it came to pass in the time of her travail, that, behold, twins were in her womb. 28 And it came to pass, when she travailed, that the one put out his hand: and the midwife took and bound upon his hand a scarlet thread, saying, This came out first. 29 And it came to pass, as he drew back his hand, that, behold, his brother came out: and she said, How have you broken forth? this breach be upon you: therefore his name was called Pharez. 30 And afterward came out his brother, that had the scarlet thread upon his hand: and his name was called Zarah.

Gn 38, 1-30

Verš 2
"And Judah saw there a daughter of a certain Canaanite, whose name was Shuah; and he took her, and went in unto her. "
1Krn 2:3 - "The sons of Judah; Er, and Onan, and Shelah: which three were born unto him of the daughter of Shua the Canaanitess. And Er, the firstborn of Judah, was evil in the sight of the LORD; and he slew him. "

Verš 27
And it came to pass in the time of her travail, that, behold, twins were in her womb.
1Krn 2:4 - And Tamar his daughter in law bore him Pharez and Zerah. All the sons of Judah were five.

Verš 5
"And she yet again conceived, and bare a son; and called his name Shelah: and he was at Chezib, when she bare him. "
Nm 26:20 - "And the sons of Judah after their families were; of Shelah, the family of the Shelanites: of Pharez, the family of the Pharzites: of Zerah, the family of the Zarhites. "

Verš 29
And it came to pass, as he drew back his hand, that, behold, his brother came out: and she said, How have you broken forth? this breach be upon you: therefore his name was called Pharez.
Mt 1:3 - "And Judas brings forth Phares and Zara of Thamar; and Phares brings forth Esrom; and Esrom brings forth Aram; "

Gn 38,6-10 - Tamar značí palmu. – U Izraelitov platil tzv. levirátny zákon (lat. levir - švagor), podľa ktorého, ak zomrel ženatý muž, a nezanechal potomstvo, mal si pozostalú vdovu, teda švagrinú, vziať najbližší príbuzný nebohého manžela a prvý syn z tohto manželstva bol zákonitým potomkom zomrelého. Júda sa previnil tým, že sa vyhýbal tejto povinnosti. Onan sa previnil predovšetkým tým, že zo sebectva odmietal splniť hebrejský levirátny zákon. Júda tým, že sa vyhýbal tejto povinnosti a nedal Tamare svojho syna Selu.

Gn 38,12-26 - V Kanaáne jestvovala modloslužba, pri ktorej uctievali bohov (Aštartu) "obetovaním sa", nemravným obcovaním. Také ženy sa volali kedeš - zasvätené; miesto "zasvätená" prekladáme "neviestka". Tak Tamar ako Júda prehrešili sa ťažko a ich konanie Písmo dáva nám na výstrahu. Tamarino konanie však ospravedlňuje, že ju nehnala žiadostivosť, ale túžba zaistiť svojmu nebohému manželovi potomka. Preto ju Júda nazýva spravodlivou a jej potomstvo ju velebí (Rút 4,12).

Gn 38,29 - Fáres (hebr. Peres) značí trhlinu, pretrhnutie. Teda: Prečo si pretrhol blanu a tak si sa zmocnil práva prvorodeného? Zara (Zerach) značí ,zažiaril, zasvietil'. Príhoda má istú obdobu s Ezauom a Jakubom.