výhody registrácie

Kniha Genezis

Biblia - Sväté písmo

(RV - Španielský - Reina Valera)

Gn 5, 1-32

1 ESTE es el libro de las generaciones de Adam. El día en que crió Dios al hombre, á la semejanza de Dios lo hizo; 2 Varón y hembra los crió; y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adam, el día en que fueron criados. 3 Y vivió Adam ciento y treinta años, y engendró un hijo á su semejanza, conforme á su imagen, y llamó su nombre Seth. 4 Y fueron los días de Adam, después que engendró á Seth, ochocientos años: y engendró hijos é hijas. 5 Y fueron todos los días que vivió Adam novecientos y treinta años, y murió. 6 Y vivió Seth ciento y cinco años, y engendró á Enós. 7 Y vivió Seth, después que engendró á Enós, ochocientos y siete años: y engendró hijos é hijas. 8 Y fueron todos los días de Seth novecientos y doce años; y murió. 9 Y vivió Enós noventa años, y engendró á Cainán. 10 Y vivió Enós después que engendró á Cainán, ochocientos y quince años: y engendró hijos é hijas. 11 Y fueron todos los días de Enós novecientos y cinco años; y murió. 12 Y vivió Cainán setenta años, y engendró á Mahalaleel. 13 Y vivió Cainán, después que engendró á Mahalaleel, ochocientos y cuarenta años: y engendró hijos é hijas. 14 Y fueron todos los días de Cainán novecientos y diez años; y murió. 15 Y vivió Mahalaleel sesenta y cinco años, y engendró á Jared. 16 Y vivió Mahalaleel, después que engendró á Jared, ochocientos y treinta años: y engendró hijos é hijas. 17 Y fueron todos los días de Mahalaleel ochocientos noventa y cinco años; y murió. 18 Y vivió Jared ciento sesenta y dos años, y engendró á Henoch. 19 Y vivió Jared, después que engendró á Henoch, ochocientos años: y engendró hijos é hijas. 20 Y fueron todos los días de Jared novecientos sesenta y dos años; y murió. 21 Y vivió Henoch sesenta y cinco años, y engendró á Mathusalam. 22 Y caminó Henoch con Dios, después que engendró á Mathusalam, trescientos años: y engendró hijos é hijas. 23 Y fueron todos los días de Henoch trescientos sesenta y cinco años. 24 Caminó, pues, Henoch con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. 25 Y vivió Mathusalam ciento ochenta y siete años, y engendró á Lamech. 26 Y vivió Mathusalam, después que engendró á Lamech, setecientos ochenta y dos años: y engendró hijos é hijas. 27 Fueron, pues, todos los días de Mathusalam, novecientos sesenta y nueve años; y murió. 28 Y vivió Lamech ciento ochenta y dos años, y engendró un hijo: 29 Y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras, y del tabajo de nuestras manos, á causa de la tierra que Jehová maldijo. 30 Y vivió Lamech, después que engendró á Noé, quinientos noventa y cinco años: y engendró hijos é hijas. 31 Y fueron todos los días de Lamech setecientos setenta y siete años; y murió. 32 Y siendo Noé de quinientos años, engendró á Sem, Châm, y á Japhet.

Gn 5, 1-32

Verš 1
ESTE es el libro de las generaciones de Adam. El día en que crió Dios al hombre, á la semejanza de Dios lo hizo;
Gn 1:26 - Y dijo Dios: Hagamos al hombre á nuestra imagen, conforme á nuestra semejanza; y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra.
Gn 9:6 - El que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada; porque á imagen de Dios es hecho el hombre.
1Kor 11:7 - Porque el varón no ha de cubrir la cabeza, porque es imagen y gloria de Dios: mas la mujer es gloria del varón.

Verš 2
Varón y hembra los crió; y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adam, el día en que fueron criados.
Gn 1:26 - Y dijo Dios: Hagamos al hombre á nuestra imagen, conforme á nuestra semejanza; y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra.
Mt 19:4 - Y él respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, macho y hembra los hizo,
Mk 10:6 - Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios.

Verš 4
Y fueron los días de Adam, después que engendró á Seth, ochocientos años: y engendró hijos é hijas.
1Krn 1:1 - ADAM, Seth, Enos,

Verš 6
Y vivió Seth ciento y cinco años, y engendró á Enós.
Gn 4:26 - Y á Seth también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron á llamarse del nombre de Jehová.

Verš 9
Y vivió Enós noventa años, y engendró á Cainán.
1Krn 1:2 - Cainán, Mahalaleel, Jared,

Verš 18
Y vivió Jared ciento sesenta y dos años, y engendró á Henoch.
1Krn 1:3 - Enoch, Mathusalem, Lamech,

Verš 21
Y vivió Henoch sesenta y cinco años, y engendró á Mathusalam.
Júd 1:14 - De los cuales también profetizó Enoc, séptimo desde Adam, diciendo: He aquí, el Señor es venido con sus santos millares,

Verš 22
Y caminó Henoch con Dios, después que engendró á Mathusalam, trescientos años: y engendró hijos é hijas.
Heb 11:5 - Por la fe Enoc fué traspuesto para no ver muerte, y no fué hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado á Dios.

Verš 24
Caminó, pues, Henoch con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios.
2Kr 2:11 - Y aconteció que, yendo ellos hablando, he aquí, un carro de fuego con caballos de fuego apartó á los dos: y Elías subió al cielo en un torbellino.
Heb 11:5 - Por la fe Enoc fué traspuesto para no ver muerte, y no fué hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado á Dios.

Gn 5,1 - "Zoznam", hebr. séfer, značí síce v prvom rade ,knihu', ale aj akýkoľvek ,menší spis, záznam', teda aj ,zoznam'.

Gn 5,2-32 - V rodostrome Setitovcov od Adama až po Lamecha, otca Noemovho, je desať generácií. Udané sú roky tých mužov, čo predstavovali jednotlivé generácie. Na prvý pohľad by sa teda zdalo, že ľahko možno určiť čas od stvorenia sveta do potopy sveta, od Adama po Noema. Stačilo by sčítať celkové roky desiatich predstaviteľov spomenutých generácii a došli by sme k presnému poznaniu času od stvorenia prvého človeka až po potopu sveta. Treba si však uvedomiť, že svätopiscovi nešlo tak o určenie času, o chronológiu, ako skôr o to, aby poukázal na pôvod jednotlivých rodín od Adama po Noema, potom od Noema po Abraháma a napokon od Abraháma po Jakuba a izraelský národ; v tomto národe sa vyplní protoevanjelium, ktoré sa medzičasom znova a znova prísľubom Božím potvrdzuje. Na dokázanie tohto faktu stačí uviesť, že v Svätom písme sú genealógie na niektorých miestach neúplné, nezhodujú sa ani v menách (Mt 1,8 n.; 1 Krn 3,10 n. atď.). Preto právom možno predpokladať, že v rodostrome sú vynechané niektoré generácie, ako keby v reťazi vypadli niektoré ohnivká. – O mimoriadne dlhom veku patriarchov možno povedať iba toľko, že ho nachádzame len v najstaršej vrstve Pentateuchu, kde sa s obľubou narába so symbolickými číslami, ktoré my už dnes nerozriešime. Babylonské záznamy uvádzajú pri starých kráľoch ešte oveľa vyšší vek.

Gn 5,21-24 - Henoch sa líši od ostatných patriarchov tým, že jeho život je znateľne kratší, počet jeho rokov sa dokonale zhoduje s počtom dní slnečného roku, Písmo o ňom hovorí, že "chodil s Bohom", ako neskôr o Noemovi a "Boh ho vzal", ako Eliáša. Preto je veľkou postavou židovskej tradície, ktorá ho stavia za príklad svojej nábožnosti.