výhody registrácie

Kniha Genezis

Biblia - Sväté písmo

(SVD - Arabský - Smith van Dyke)

Gn 5, 1-32

1 هذا كتاب مواليد آدم. يوم خلق الله الانسان على شبه الله عمله 2 ذكرا وانثى خلقه وباركه ودعا اسمه آدم يوم خلق. 3 وعاش آدم مئة وثلاثين سنة وولد ولدا على شبهه كصورته ودعا اسمه شيثا. 4 وكانت ايام آدم بعدما ولد شيثا ثماني مئة سنة وولد بنين وبنات. 5 فكانت كل ايام آدم التي عاشها تسع مئة وثلاثين سنة ومات 6 وعاش شيث مئة وخمس سنين وولد أنوش. 7 وعاش شيث بعدما ولد أنوش ثماني مئة وسبع سنين وولد بنين وبنات. 8 فكانت كل ايام شيث تسع مئة واثنتي عشرة سنة ومات 9 وعاش أنوش تسعين سنة وولد قينان. 10 وعاش أنوش بعدما ولد قينان ثماني مئة وخمس عشرة سنة وولد بنين وبنات. 11 فكانت كل ايام أنوش تسع مئة وخمس سنين ومات 12 وعاش قينان سبعين سنة وولد مهللئيل. 13 وعاش قينان بعدما ولد مهللئيل ثماني مئة واربعين سنة وولد بنين وبنات. 14 فكانت كل ايام قينان تسع مئة وعشر سنين ومات 15 وعاش مهللئيل خمسا وستين سنة وولد يارد. 16 وعاش مهللئيل بعدما ولد يارد ثماني مئة وثلاثين سنة وولد بنين وبنات. 17 فكانت كل ايام مهللئيل ثماني مئة وخمسا وتسعين سنة ومات 18 وعاش يارد مئة واثنتين وستين سنة وولد اخنوخ. 19 وعاش يارد بعدما ولد اخنوخ ثماني مئة سنة وولد بنين وبنات. 20 فكانت كل ايام يارد تسع مئة واثنتين وستين سنة ومات 21 وعاش اخنوخ خمسا وستين سنة وولد متوشالح. 22 وسار اخنوخ مع الله بعدما ولد متوشالح ثلث مئة سنة وولد بنين وبنات. 23 فكانت كل ايام اخنوخ ثلث مئة وخمسا وستين سنة. 24 وسار اخنوخ مع الله ولم يوجد لان الله اخذه 25 وعاش متوشالح مئة وسبعا وثمانين سنة وولد لامك. 26 وعاش متوشالح بعدما ولد لامك سبع مئة واثنتين وثمانين سنة وولد بنين وبنات. 27 فكانت كل ايام متوشالح تسع مئة وتسعا وستين سنة ومات 28 وعاش لامك مئة واثنتين وثمانين سنة وولد ابنا. 29 ودعا اسمه نوحا. قائلا هذا يعزّينا عن عملنا وتعب ايدينا من قبل الارض التي لعنها الرب. 30 وعاش لامك بعدما ولد نوحا خمس مئة وخمسا وتسعين سنة وولد بنين وبنات. 31 فكانت كل ايام لامك سبع مئة وسبعا وسبعين سنة ومات 32 وكان نوح ابن خمس مئة سنة وولد نوح ساما وحاما ويافث

Gn 5, 1-32

Verš 1
هذا كتاب مواليد آدم. يوم خلق الله الانسان على شبه الله عمله
Gn 1:26 - وقال الله نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا. فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الارض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الارض.
Gn 9:6 - سافك دم الانسان بالانسان يسفك دمه. لان الله على صورته عمل الانسان.
1Kor 11:7 - فان الرجل لا ينبغي ان يغطي راسه لكونه صورة الله ومجده. واما المرأة فهي مجد الرجل.

Verš 2
ذكرا وانثى خلقه وباركه ودعا اسمه آدم يوم خلق.
Gn 1:26 - وقال الله نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا. فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الارض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الارض.
Mt 19:4 - فاجاب وقال لهم أما قرأتم ان الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وانثى
Mk 10:6 - ولكن من بدء الخليقة ذكرا وانثى خلقهما الله.

Verš 4
وكانت ايام آدم بعدما ولد شيثا ثماني مئة سنة وولد بنين وبنات.
1Krn 1:1 - آدم شيث انوش

Verš 6
وعاش شيث مئة وخمس سنين وولد أنوش.
Gn 4:26 - ولشيث ايضا ولد ابن فدعا اسمه أنوش. حينئذ ابتدئ ان يدعى باسم الرب

Verš 9
وعاش أنوش تسعين سنة وولد قينان.
1Krn 1:2 - قينان مهللئيل يارد

Verš 18
وعاش يارد مئة واثنتين وستين سنة وولد اخنوخ.
1Krn 1:3 - اخنوخ متوشالح لامك

Verš 21
وعاش اخنوخ خمسا وستين سنة وولد متوشالح.
Júd 1:14 - وتنبأ عن هؤلاء ايضا اخنوخ السابع من آدم قائلا هوذا قد جاء الرب في ربوات قديسيه

Verš 22
وسار اخنوخ مع الله بعدما ولد متوشالح ثلث مئة سنة وولد بنين وبنات.
Heb 11:5 - بالايمان نقل اخنوخ لكي لا يرى الموت ولم يوجد لان الله نقله. اذ قبل نقله شهد له بانه قد ارضى الله.

Verš 24
وسار اخنوخ مع الله ولم يوجد لان الله اخذه
2Kr 2:11 - وفيما هما يسيران ويتكلمان اذا مركبة من نار وخيل من نار ففصلت بينهما فصعد ايليا في العاصفة الى السماء.
Heb 11:5 - بالايمان نقل اخنوخ لكي لا يرى الموت ولم يوجد لان الله نقله. اذ قبل نقله شهد له بانه قد ارضى الله.

Gn 5,1 - "Zoznam", hebr. séfer, značí síce v prvom rade ,knihu', ale aj akýkoľvek ,menší spis, záznam', teda aj ,zoznam'.

Gn 5,2-32 - V rodostrome Setitovcov od Adama až po Lamecha, otca Noemovho, je desať generácií. Udané sú roky tých mužov, čo predstavovali jednotlivé generácie. Na prvý pohľad by sa teda zdalo, že ľahko možno určiť čas od stvorenia sveta do potopy sveta, od Adama po Noema. Stačilo by sčítať celkové roky desiatich predstaviteľov spomenutých generácii a došli by sme k presnému poznaniu času od stvorenia prvého človeka až po potopu sveta. Treba si však uvedomiť, že svätopiscovi nešlo tak o určenie času, o chronológiu, ako skôr o to, aby poukázal na pôvod jednotlivých rodín od Adama po Noema, potom od Noema po Abraháma a napokon od Abraháma po Jakuba a izraelský národ; v tomto národe sa vyplní protoevanjelium, ktoré sa medzičasom znova a znova prísľubom Božím potvrdzuje. Na dokázanie tohto faktu stačí uviesť, že v Svätom písme sú genealógie na niektorých miestach neúplné, nezhodujú sa ani v menách (Mt 1,8 n.; 1 Krn 3,10 n. atď.). Preto právom možno predpokladať, že v rodostrome sú vynechané niektoré generácie, ako keby v reťazi vypadli niektoré ohnivká. – O mimoriadne dlhom veku patriarchov možno povedať iba toľko, že ho nachádzame len v najstaršej vrstve Pentateuchu, kde sa s obľubou narába so symbolickými číslami, ktoré my už dnes nerozriešime. Babylonské záznamy uvádzajú pri starých kráľoch ešte oveľa vyšší vek.

Gn 5,21-24 - Henoch sa líši od ostatných patriarchov tým, že jeho život je znateľne kratší, počet jeho rokov sa dokonale zhoduje s počtom dní slnečného roku, Písmo o ňom hovorí, že "chodil s Bohom", ako neskôr o Noemovi a "Boh ho vzal", ako Eliáša. Preto je veľkou postavou židovskej tradície, ktorá ho stavia za príklad svojej nábožnosti.