výhody registrácie

Kniha Genezis

Biblia - Sväté písmo

(SVD - Arabský - Smith van Dyke)

Gn 36, 1-43

1 وهذه مواليد عيسو الذي هو ادوم. 2 اخذ عيسو نساءه من بنات كنعان. عدا بنت إيلون الحثّي وأهوليبامة بنت عنى بنت صبعون الحوّي. 3 وبسمة بنت اسماعيل اخت نبايوت. 4 فولدت عدا لعيسو أليفاز. وولدت بسمة رعوئيل. 5 وولدت أهوليبامة يعوش ويعلام وقورح. هؤلاء بنو عيسو الذين ولدوا له في ارض كنعان 6 ثم اخذ عيسو نساءه وبنيه وبناته وجميع نفوس بيته ومواشيه وكل بهائمه وكل مقتناه الذي اقتنى في ارض كنعان ومضى الى ارض اخرى من وجه يعقوب اخيه. 7 لان املاكهما كانت كثيرة على السكنى معا ولم تستطع ارض غربتهما ان تحملهما من اجل مواشيهما. 8 فسكن عيسو في جبل سعير. وعيسو هو ادوم 9 وهذه مواليد عيسو ابي ادوم في جبل سعير. 10 هذه اسماء بني عيسو. أليفاز ابن عدا امرأة عيسو ورعوئيل ابن بسمة امرأة عيسو. 11 وكان بنو أليفاز تيمان واومار وصفوا وجعثام وقناز. 12 وكانت تمناع سرية لاليفاز بن عيسو فولدت لاليفاز عماليق. هؤلاء بنو عدا امرأة عيسو. 13 وهؤلاء بنو رعوئيل. نحث وزارح وشمّة ومزّة. هؤلاء كانوا بني بسمة امرأة عيسو. 14 وهؤلاء كانوا بني أهوليبامة بنت عنى بنت صبعون امرأة عيسو. ولدت لعيسو يعوش ويعلام وقورح 15 هؤلاء امراء بني عيسو. بنو اليفاز بكر عيسو امير تيمان وامير اومار وامير صفو وامير قناز 16 وامير قورح وامير جعثام وامير عماليق. هؤلاء امراء أليفاز في ارض ادوم. هؤلاء بنو عدا. 17 وهؤلاء بنو رعوئيل بن عيسو. امير نحث وامير زارح وامير شمّة وامير مزّة. هؤلاء امراء رعوئيل في ارض ادوم. هؤلاء بنو بسمة امرأة عيسو. 18 وهؤلاء بنو أهوليبامة امرأة عيسو. امير يعوش وامير يعلام وامير قورح. هؤلاء امراء أهوليبامة بنت عنى امرأة عيسو. 19 هؤلاء بنو عيسو الذي هو ادوم وهؤلاء امراؤهم 20 هؤلاء بنو سعير الحوريّ سكان الارض. لوطان وشوبان وصبعون وعنى 21 وديشون وإيصر وديشان. هؤلاء امراء الحوريين بنو سعير في ارض ادوم. 22 وكان ابنا لوطان حوري وهيمام. وكانت تمناع اخت لوطان. 23 وهؤلاء بنو شوبال علوان ومناحة وعيبال وشفو وأونام. 24 وهذان ابنا صبعون أيّة وعنى. هذا هو عنى الذي وجد الحمائم في البرية اذ كان يرعى حمير صبعون ابيه. 25 وهذا ابن عنى ديشون. وأهوليبامة هي بنت عنى. 26 وهؤلاء بنو ديشان حمدان واشبان ويثران وكران. 27 هؤلاء بنو إيصر بلهان وزعوان وعقان. 28 هذان ابنا ديشان عوص وأران. 29 هؤلاء امراء الحوريين. امير لوطان وامير شوبال وامير صبعون وامير عنى 30 وامير ديشون وامير إيصر وامير ديشان. هؤلاء امراء الحوريين بامرائهم في ارض سعير 31 وهؤلاء هم الملوك الذين ملكوا في ارض ادوم قبلما ملك ملك لبني اسرائيل. 32 ملك في ادوم بالع بن بعور. وكان اسم مدينته دنهابة. 33 ومات بالع فملك مكانه يوباب بن زارح من بصرة. 34 ومات يوباب فملك مكانه حوشام من ارض التيماني. 35 ومات حوشام فملك مكانه هداد بن بداد الذي كسر مديان في بلاد موآب. وكان اسم مدينته عويت. 36 ومات هداد فملك مكانه سملة من مسريقة. 37 ومات سملة فملك مكانه شاول من رحوبوت النهر. 38 ومات شاول فملك مكانه بعل حانان بن عكبور. 39 ومات بعل حانان بن عكبور فملك مكانه هدار. وكان اسم مدينته فاعو. واسم امرأته مهيطبئيل بنت مطرد بنت ماء ذهب 40 وهذه اسماء امراء عيسو حسب قبائلهم واماكنهم باسمائهم. امير تمناع وامير علوة وامير يتيت 41 وامير اهوليبامة وامير ايلة وامير فينون 42 وامير قناز وامير تيمان وامير مبصار 43 وامير مجديئيل وامير عيرام. هؤلاء امراء ادوم حسب مساكنهم في ارض ملكهم. هذا هو عيسو ابو ادوم

Gn 36, 1-43

Verš 1
وهذه مواليد عيسو الذي هو ادوم.
1Krn 1:35 - بنو عيسو اليفاز ورعوئيل ويعوش ويعلام وقورح.

Verš 7
لان املاكهما كانت كثيرة على السكنى معا ولم تستطع ارض غربتهما ان تحملهما من اجل مواشيهما.
Gn 13:6 - ولم تحتملهما الارض ان يسكنا معا. اذ كانت املاكهما كثيرة. فلم يقدرا ان يسكنا معا.

Verš 8
فسكن عيسو في جبل سعير. وعيسو هو ادوم
Joz 24:4 - واعطيت اسحق يعقوب وعيسو واعطيت عيسو جبل سعير ليملكه. واما يعقوب وبنوه فنزلوا الى مصر.

Verš 40
وهذه اسماء امراء عيسو حسب قبائلهم واماكنهم باسمائهم. امير تمناع وامير علوة وامير يتيت
1Krn 1:51 - ومات هدد فكانت امراء ادوم امير تمناع امير علوة امير يتيت

Verš 20
هؤلاء بنو سعير الحوريّ سكان الارض. لوطان وشوبان وصبعون وعنى
1Krn 1:38 - وبنو سعير لوطان وشوبال وصبعون وعنى ودبشون وإيصر وديشان.

Verš 31
وهؤلاء هم الملوك الذين ملكوا في ارض ادوم قبلما ملك ملك لبني اسرائيل.
1Krn 1:43 - هؤلاء هم الملوك الذين ملكوا في ارض ادوم قبلما ملك ملك لبني اسرائيل. بالع بن بعور. واسم مدينته دنهابة.

Gn 36,1 - O totožnosti mena Ezaua a Edoma porov. 25,24 n. a 1 Krn 1,35–54.

Gn 36,6 - Kňazský prameň-dokument, ktorý prechádza mlčaním rozpor medzi Jakubom a Ezauom (35,27–28), opisuje tu ich rozchod tak, ako to urobil pri Abrahámovi a Lotovi a takmer tými istými slovami.

Gn 36,12 - Amalekiti boli už za časov Abrahámových (14,7). Títo Amalekiti bývali na juh od Júdskych vrchov v Skalnatej Arábii, niektorí z nich osadili sa aj v Kanaáne (Sdc 12,15).

Gn 36,16 - Meno Kore nepatrí do tohto verša, lebo Kore nie je synom Elifaza, ale Ólibamy (v. 5).

Gn 36,20-21 - V týchto veršoch uvádza autor praobyvateľov Seiru, ktorých vytlačia potomci Ezauovi. Horejci obývali jaskyne idumejských vrchov – trogloditi, pozri aj 14,6.