výhody registrácie

Kniha Genezis

Biblia - Sväté písmo

(CPDV - Anglický - Catholic PD)

Gn 5, 1-31

1 This is the book of the lineage of Adam. In the day that God created man, he made him to the likeness of God. 2 He created them, male and female; and he blessed them. And he called their name Adam, in the day when they were created. 3 Then Adam lived for one hundred and thirty years. And then he conceived a son in his own image and likeness, and he called his name Seth. 4 And after he conceived Seth, the days of Adam that passed were eight hundred years. And he conceived sons and daughters. 5 And all the time that passed while Adam lived was nine hundred and thirty years, and then he died. 6 Seth likewise lived for one hundred and five years, and then he conceived Enos. 7 And after he conceived Enos, Seth lived for eight hundred and seven years, and he conceived sons and daughters. 8 And all the days of Seth that passed were nine hundred and twelve years, and then he died. 9 In truth, Enos lived ninety years, and then he conceived Cainan. 10 After his birth, he lived eight hundred and fifteen years, and he conceived sons and daughters. 11 And all the days of Enos that passed were nine hundred and five years, and then he died. 12 Likewise, Cainan lived seventy years, and then he conceived Mahalalel. 13 And after he conceived Mahalalel, Cainan lived for eight hundred and forty years, and he conceived sons and daughters. 14 And all the days of Cainan that passed were nine hundred and ten years, and then he died. 15 And Mahalalel lived sixty-five years, and then he conceived Jared. 16 And after he conceived Jared, Mahalalel lived for eight hundred and thirty years, and he conceived sons and daughters. 17 And all the days of Mahalalel that passed were eight hundred and ninety-five years, and then he died. 18 And Jared lived for one hundred and sixty-two years, and then he conceived Enoch. 19 And after he conceived Enoch, Jared lived for eight hundred years, and he conceived sons and daughters. 20 And all the days of Jared that passed were nine hundred and sixty-two years, and then he died. 21 Now Enoch lived for sixty-five years, and then he conceived Methuselah. 22 And Enoch walked with God. And after he conceived Methuselah, he lived for three hundred years, and he conceived sons and daughters. 23 And all the days of Enoch that passed were three hundred and sixty-five years. 24 And he walked with God, and then he was seen no more, because God took him. 25 Likewise, Methuselah lived for one hundred and eighty-seven years, and then he conceived Lamech. 26 And after he conceived Lamech, Methuselah lived for seven hundred and eighty-two years, and he conceived sons and daughters. 27 And all the days of Methuselah that passed were nine hundred and sixty-nine years, and then he died. 28 Then Lamech lived for one hundred and eighty-two years, and he conceived a son. 29 And he called his name Noah, saying, “This one will console us from the works and hardships of our hands, in the land that the Lord has cursed.” 30 And after he conceived Noah, Lamech lived for five hundred and ninety-five years, and he conceived sons and daughters. 31 And all the days of Lamech that passed were seven hundred and seventy-seven years, and then he died. In truth, when Noah was five hundred years old, he conceived Shem, Ham, and Japheth.

Gn 5, 1-31

Verš 1
This is the book of the lineage of Adam. In the day that God created man, he made him to the likeness of God.
Gn 1:26 - And he said: “Let us make Man to our image and likeness. And let him rule over the fish of the sea, and the flying creatures of the air, and the wild beasts, and the entire earth, and every animal that moves on the earth.”
Gn 9:6 - Whoever will shed human blood, his blood will be poured out. For man was indeed made to the image of God.
1Kor 11:7 - Certainly, a man ought not to cover his head, for he is the image and glory of God. But woman is the glory of man.

Verš 2
He created them, male and female; and he blessed them. And he called their name Adam, in the day when they were created.
Gn 1:26 - And he said: “Let us make Man to our image and likeness. And let him rule over the fish of the sea, and the flying creatures of the air, and the wild beasts, and the entire earth, and every animal that moves on the earth.”
Mt 19:4 - And he said to them in response, “Have you not read that he who made man from the beginning, made them male and female?” And he said:
Mk 10:6 - But from the beginning of creation, God made them male and female.

Verš 4
And after he conceived Seth, the days of Adam that passed were eight hundred years. And he conceived sons and daughters.
1Krn 1:1 - Adam, Seth, Enos,

Verš 6
Seth likewise lived for one hundred and five years, and then he conceived Enos.
Gn 4:26 - But to Seth also was born a son, whom he called Enos. This one began to invoke the name of the Lord.

Verš 9
In truth, Enos lived ninety years, and then he conceived Cainan.
1Krn 1:2 - Cainan, Mahalalel, Jared,

Verš 18
And Jared lived for one hundred and sixty-two years, and then he conceived Enoch.
1Krn 1:3 - Enoch, Methuselah, Lamech,

Verš 21
Now Enoch lived for sixty-five years, and then he conceived Methuselah.
Júd 1:14 - And about these, Enoch, the seventh from Adam, also prophesied, saying: “Behold, the Lord is arriving with thousands of his saints,

Verš 22
And Enoch walked with God. And after he conceived Methuselah, he lived for three hundred years, and he conceived sons and daughters.
Heb 11:5 - By faith, Enoch was transferred, so that he would not see death, and he was not found because God had transferred him. For before he was transferred, he had testimony that he pleased God.

Verš 24
And he walked with God, and then he was seen no more, because God took him.
2Kr 2:11 - And as they continued on, they were conversing while walking. And behold, a fiery chariot with fiery horses divided the two. And Elijah ascended by a whirlwind into heaven.
Heb 11:5 - By faith, Enoch was transferred, so that he would not see death, and he was not found because God had transferred him. For before he was transferred, he had testimony that he pleased God.

Gn 5,1 - "Zoznam", hebr. séfer, značí síce v prvom rade ,knihu', ale aj akýkoľvek ,menší spis, záznam', teda aj ,zoznam'.

Gn 5,2-32 - V rodostrome Setitovcov od Adama až po Lamecha, otca Noemovho, je desať generácií. Udané sú roky tých mužov, čo predstavovali jednotlivé generácie. Na prvý pohľad by sa teda zdalo, že ľahko možno určiť čas od stvorenia sveta do potopy sveta, od Adama po Noema. Stačilo by sčítať celkové roky desiatich predstaviteľov spomenutých generácii a došli by sme k presnému poznaniu času od stvorenia prvého človeka až po potopu sveta. Treba si však uvedomiť, že svätopiscovi nešlo tak o určenie času, o chronológiu, ako skôr o to, aby poukázal na pôvod jednotlivých rodín od Adama po Noema, potom od Noema po Abraháma a napokon od Abraháma po Jakuba a izraelský národ; v tomto národe sa vyplní protoevanjelium, ktoré sa medzičasom znova a znova prísľubom Božím potvrdzuje. Na dokázanie tohto faktu stačí uviesť, že v Svätom písme sú genealógie na niektorých miestach neúplné, nezhodujú sa ani v menách (Mt 1,8 n.; 1 Krn 3,10 n. atď.). Preto právom možno predpokladať, že v rodostrome sú vynechané niektoré generácie, ako keby v reťazi vypadli niektoré ohnivká. – O mimoriadne dlhom veku patriarchov možno povedať iba toľko, že ho nachádzame len v najstaršej vrstve Pentateuchu, kde sa s obľubou narába so symbolickými číslami, ktoré my už dnes nerozriešime. Babylonské záznamy uvádzajú pri starých kráľoch ešte oveľa vyšší vek.

Gn 5,21-24 - Henoch sa líši od ostatných patriarchov tým, že jeho život je znateľne kratší, počet jeho rokov sa dokonale zhoduje s počtom dní slnečného roku, Písmo o ňom hovorí, že "chodil s Bohom", ako neskôr o Noemovi a "Boh ho vzal", ako Eliáša. Preto je veľkou postavou židovskej tradície, ktorá ho stavia za príklad svojej nábožnosti.