Hľadaný výraz: 2Krn 15,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 Keď Asa počul tieto slová a proroctvo proroka (Azariáša, syna) Odedovho, vzchopil sa a odstránil hnusoty z celého územia Júdu a Benjamína a z miest, ktoré zaujal na Efraimskom pohorí, a obnovil Pánov oltár, ktorý bol pred Pánovou predsieňou.

1

mail   print   facebook   twitter