výhody registrácie

Kniha proroka Izaiáša

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Iz 4, 1-6

1 Sedm žen se chytí jednoho muže v onen den. Řeknou: "Budeme jíst vlastní chléb a odívat se vlastními šaty, jenom ať se jmenujeme tvým jménem, zbav nás naší potupy." 2 V onen den bude výhonek Hospodinův chloubou a slávou, plod země důstojností a okrasou pro ty z Izraele, kdo vyvázli. 3 Kdo zůstane na Sijónu a kdo zbude v Jeruzalémě, bude zván svatým, každý zapsaný k životu v Jeruzalémě. 4 A Panovník smyje špínu dcer sijónských a odplaví krev ze středu Jeruzaléma duchem soudu, duchem žhoucím. 5 A nad každým místem hory sijónské i nad každým jejím shromážděním stvoří Hospodin ve dne oblak, totiž kouř, a plameny ohnivé záře v noci: to bude baldachýn nad veškerou slávou, 6 stánek, který dá stín před denním horkem, útočiště a úkryt před přívalem i deštěm.

Iz 4, 1-6

Iz 4,1 - V Starom zákone bolo hanbou, keď žena ostala bez muža a bez detí.

Iz 4,2 - Za všeobecnej národnej pohromy zachránia sa len zvyšky. Týmto bude slúžiť na slávu Mesiáš, ktorého tu prorok volá "Pánov Výhonok" a "Plod zeme" (porov. 11,1.10; 53,2).

Iz 4,3 - Apoštoli skutočne volali kresťanov, prívržencov mesiášskej ríše, "svätými". Ako sa zapisovali do Zoznamov občania miest, tak budú musieť byť zapísaní aj občania nového Jeruzalema, t. j. budú musieť aj navonok patriť k mesiášskemu kráľovstvu, k Cirkvi, a tak budú mať nárok na duševný život tu na zemi, ale tiež aj na život večný; budú teda zapísaní pre život. Napred sa však národ bude musieť očistiť "duchom súdu", trestmi, a "duchom zápalu", ohňom, tvrdými skúškami.

Iz 4,5 - Porov. Ex 13,21. – V Šalamúnovom chráme bol Pán v podobe oblaku prítomný len nad veľsvätyňou. V dobe mesiášskej zatieni "každé miesto vrchu Sion", celá Cirkev bude takou veľsvätyňou. Stan Božej ochrany bude nad celou slávou mesiášskeho kráľovstva vo všetkých protivenstvách.