výhody registrácie

Kniha proroka Izaiáša

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Iz 4, 1-6

1 Sedem žien sa chopí jedného muža v ten deň a povedia: „Svoj chlieb budeme jesť a svoje rúcho obliekať, len tvojím menom nech sa zveme: odstráň našu potupu!“ 2 V ten deň bude Pánov Výhonok na okrasu a slávu a Plod zeme na velebu a ozdobu zachráneným Izraela. 3 A ten, kto zostane na Sione a kto zvýši v Jeruzaleme, svätým sa bude nazývať, každý zapísaný v Jeruzaleme pre život, 4 až zmyje Pán škvrnu dcér Siona a od Jeruzalema odstráni jeho krv duchom súdu a duchom zápalu. 5 A Pán stvorí nad každým miestom vrchu Sion, i tam, kde ho vzývajú, oblak vo dne a dym a žiaru plamenného ohňa v noci, áno, nad celou slávou bude stan. 6 A bude strechou tienistou vo dne pred horúčavou a úkrytom a útočišťom pred víchricou a pred dažďom.

Iz 4, 1-6

Iz 4,1 - V Starom zákone bolo hanbou, keď žena ostala bez muža a bez detí.

Iz 4,2 - Za všeobecnej národnej pohromy zachránia sa len zvyšky. Týmto bude slúžiť na slávu Mesiáš, ktorého tu prorok volá "Pánov Výhonok" a "Plod zeme" (porov. 11,1.10; 53,2).

Iz 4,3 - Apoštoli skutočne volali kresťanov, prívržencov mesiášskej ríše, "svätými". Ako sa zapisovali do Zoznamov občania miest, tak budú musieť byť zapísaní aj občania nového Jeruzalema, t. j. budú musieť aj navonok patriť k mesiášskemu kráľovstvu, k Cirkvi, a tak budú mať nárok na duševný život tu na zemi, ale tiež aj na život večný; budú teda zapísaní pre život. Napred sa však národ bude musieť očistiť "duchom súdu", trestmi, a "duchom zápalu", ohňom, tvrdými skúškami.

Iz 4,5 - Porov. Ex 13,21. – V Šalamúnovom chráme bol Pán v podobe oblaku prítomný len nad veľsvätyňou. V dobe mesiášskej zatieni "každé miesto vrchu Sion", celá Cirkev bude takou veľsvätyňou. Stan Božej ochrany bude nad celou slávou mesiášskeho kráľovstva vo všetkých protivenstvách.