výhody registrácie

Kniha proroka Izaiáša

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Iz 46, 1-13

1 Padol Bél, schúlil sa Nébo, ich sochy sa dostali na zvieratá a hovädá, ich bremeno vlečú ako ťarchu, ustaté. 2 Padli, schúlili sa spolu, nevládali zachrániť náklad, ba sami išli do zajatia. 3 Počúvajte ma, dom Jakubov a všetky zvyšky domu Izraela, čo ste chovaní od lona, čo ste nosení od života. 4 Ja až po starobu som ten istý, až po šediny ja ponesiem. Ja som to urobil a ja budem niesť, ja ponesiem a vyslobodím. 5 Komu ma pripodobníte a prirovnáte a primeriate, aby sme si boli rovní? 6 Sypú zlato z mešca a striebro vážia vážkou, najmú zlievača a spraví z toho boha a koria, klaňajú sa mu. 7 Vezmú ho na plece, vlečú ho, ak ho položia na miesto, stojí, nehne sa zo svojho miesta, ak volá kto k nemu, neodpovedá a z jeho úzkosti ho nevyslobodí. 8 Spomeňte si na to a vzmužte sa, premýšľajte v srdci, odbojníci! 9 Spomeňte na veci pradávne, lebo ja som Boh a iného niet; Boh, a niet mi podobného. 10 Od začiatku oznamujem budúcnosť a odpradávna, čo sa ešte nestalo. Vravím: „Moje rozhodnutie platí a všetko, čo chcem, urobím.“ 11 Od východu orla zavolám, z ďalekej krajiny muža svojich plánov. Čo som hovoril, to uskutočním, čo som ustanovil, to urobím. 12 Počúvajte ma vy, tvrdí srdcom, čo ste vzdialení od pravdy! 13 Privediem svoju pravdu, nie je ďaleko, a moja spása meškať nebude. A dám na Sione spasenie, Izraelu svoju velebu.

Iz 46, 1-13

Verš 9
Spomeňte na veci pradávne, lebo ja som Boh a iného niet; Boh, a niet mi podobného.
Iz 45:5 - Ja som Pán a iného niet, okrem mňa nieto Boha. Opásal som ťa, hoci si ma nepoznal,
Iz 45:14 - Toto hovorí Pán: „Zisk Egypta a mzda Kušu a Sabejci, chlapi urastení, prejdú k tebe a budú tvoji. Za tebou pôjdu, v okovách prejdú, pred tebou sa sklonia, teba budú prosiť: »Len u teba je Boh, iného niet, viac bohov nieto.«“
Iz 45:18 - Lebo toto hovorí Pán, Boh, stvoriteľ neba, - on je Boh, ktorý stvoril zem, učinil ju a upevnil. Nie prázdnou ju stvoril, obydlím ju urobil - : „Ja som Pán a iného niet.
Iz 45:21 - Oznámte a priblížte sa, ba poraďte sa spolu: Kto toto hovoril od začiatku, predpovedal to oddávna? Či nie ja, Jahve? A niet už Boha okrem mňa: Boha pravého a spásneho nieto mimo mňa.
Iz 48:12 - „Počúvaj mňa, Jakub a Izrael, môj pozvaný, to som ja, ja prvý a ja aj posledný.

Verš 10
Od začiatku oznamujem budúcnosť a odpradávna, čo sa ešte nestalo. Vravím: „Moje rozhodnutie platí a všetko, čo chcem, urobím.“
Ž 33:11 - Ale Pánov úmysel trvá naveky, myšlienky jeho srdca z pokolenia na pokolenie.
Prís 19:21 - V ľudskom srdci je veľa myšlienok, podarí sa však (iba) rozhodnutie Pánovo.
Prís 21:30 - Niet múdrosti, niet rozumnosti a nieto rady proti Pánovi.
Heb 6:17 - A pretože Boh chcel dedičom prisľúbenia presvedčivejšie dokázať nezmeniteľnosť svojho rozhodnutia, zaručil sa prísahou,

Verš 5
Komu ma pripodobníte a prirovnáte a primeriate, aby sme si boli rovní?
Iz 40:18 - Ku komuže prirovnáte Boha, akúže k nemu postavíte podobu?
Iz 40:25 - „Komuže ma teda chcete prirovnať? Budem mu podobný?“ - vraví Svätý.

Verš 7
Vezmú ho na plece, vlečú ho, ak ho položia na miesto, stojí, nehne sa zo svojho miesta, ak volá kto k nemu, neodpovedá a z jeho úzkosti ho nevyslobodí.
Iz 45:20 - Zhromaždite sa, poďte, zíďte sa spolu, zachránenci z národov! Nechápaví sú, čo nosia svoje modly drevené a modlia sa k bohu, ktorý nespasí.

Iz 46,1 - Bél a Nébo boli bohovia Babyloncov. Keď prorok opisuje ich záhubu, znamená to aj záhubu Babyloncov. Títo bôžikovia nevedeli zabrániť, aby sa ich sochy nedostali do zajatia.

Iz 46,3-4 - Falošných bohov musia prenášať ľudia a zvieratá. Pán naopak sám nosí a opatruje svoj národ od jeho začiatkov a bude ho opatrovať až do staroby.

Iz 46,11 - Orol je Kýros, dravosťou a rýchlosťou orla sa bude vrhať na svoju korisť.