Hľadaný výraz: Ex 12,38, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
38 S nimi šlo aj mnoho všelijakého ľudu, ovce a dobytok, nesmierne veľké stáda.

1

mail   print   facebook   twitter